Economie groeide in voorjaar harder dan verwacht, recessie voorbij

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 3,1 procent gegroeid.

Er is een einde gekomen aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de winter. De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan economen in doorsnee hadden verwacht. Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei.

De groei valt samen met het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de lockdown van begin dit jaar en de heropening van de horeca en winkels. Die was dan ook al verwacht, al hadden door persbureau Bloomberg gepeilde economen in doorsnee de verwachting van een groei met 1,5 procent uitgesproken.

De bedrijfstakken handel, vervoer en horeca, industrie en overheid, onderwijs en zorg hadden volgens het statistiekbureau een groot aandeel in de groei. Zo konden in de zorg weer meer planbare behandelingen plaatsvinden omdat de druk door corona wat afnam. Daar gaven consumenten ook meer aan uit, net als in de horeca. Ook aan kleding en auto's werd flink meer gespendeerd.

De overheidsuitgaven waren ook een aanjager van de groei. Die zijn wel grotendeels incidenteel, verwacht hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Daar zitten natuurlijk extra kosten voor de zorg bij vanwege de coronacrisis." De investeringen daalden juist, voornamelijk vanwege een terugval in de bouw. Die sector heeft volgens Van Mulligen te kampen met tekorten aan mensen, maar ook aan sommige materialen wat een rem op die uitgaven zette.

Op jaarbasis groeide de economie met 9,7 procent, de grootste groei die het CBS ooit registreerde. Dat heeft te maken met de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ondanks de stevige groei nu is de economie nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4 procent kleiner.

De groeicijfers betreffen een eerste raming van het CBS. Over 45 dagen komt een tweede schatting. Het CBS waarschuwt dat vanwege de coronasituatie deze voorlopige cijfers een hogere onzekerheidsmarge hebben dan normaal gesproken.