ECB dreigt met boetes vanwege slechte duurzaamheidsverslagen

ECB dreigt met boetes voor klimaatrisico's verwaarlozende banken

De Europese Centrale Bank (ECB) staat op het punt om boetes uit te delen aan banken die de risico’s rond klimaatverandering niet goed genoeg in kaart hebben gebracht. Volgens persbureau Bloomberg riskeren vier kredietverstrekkers financiële straffen vanwege een gemiste deadline.

  • ECB dreigt met boetes voor banken.
  • Vier kredietverstrekkers riskeren financiële straffen.
  • Boetes tot 5 procent van dagomzet.

De ECB heeft meerdere keren gewaarschuwd dat veel banken zich onvoldoende voorbereiden op de mogelijke impact van klimaatverandering op hun activiteiten. Deze impact kan bijvoorbeeld betrekking hebben op beleggingen die veel minder waard worden door extreem weer, of klanten uit de fossiele industrie die het in de toekomst lastiger krijgen. [Artikel gaat verder na de advertentie] 

EU-verplichtingen en risicobeoordeling

In de EU zijn banken verplicht om na te gaan of ze grote risico’s lopen, waaronder ook de opwarming van de aarde. Ze moeten eventuele extra risico’s opvangen met kapitaalbuffers. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot zware financiële sancties.

Boetes kunnen fors oplopen

Eerder dreigde de ECB, die toezicht houdt op zo’n honderd grote Europese banken, achttien banken met boetes om gebrekkige klimaatanalyses. Volgens Bloomberg kunnen deze boetes oplopen tot 5 procent van de gemiddelde dagomzet van de betreffende bank.

Voorbeelden van klimaatrisico’s

Klimaatverandering kan diverse risico’s voor banken met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in vastgoed dat kwetsbaar is voor overstromingen of orkanen. Daarnaast kunnen bedrijven in de fossiele sector financiële problemen krijgen door strengere milieuregels, wat kan leiden tot hogere kredietrisico’s voor banken die aan deze bedrijven lenen.

Kritiek op banken

Ondanks de herhaalde waarschuwingen van de ECB, hebben veel banken nog steeds onvoldoende maatregelen getroffen. Een recente analyse van de ECB toonde aan dat veel banken achterlopen bij het integreren van klimaatrisico’s in hun risicobeheerstrategieën. Dit gebrek aan actie kan ernstige gevolgen hebben voor de stabiliteit van het financiële systeem.

Europese regelgeving

De Europese Unie werkt aan strengere regelgeving om de financiële sector beter te wapenen tegen klimaatgerelateerde risico’s. Onderdeel hiervan is het opnemen van klimaatrisico’s in de stresstests die banken moeten doorstaan. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat banken beter voorbereid zijn op mogelijke klimaatgerelateerde financiële schokken.


Vermoed u dat dit artikel interessant is voor anderen binnen uw organisatie of netwerk, wijs anderen hier dan op door dit bericht te delen via uw whatsapp, email, Linkedin of Twitter (bovenaan dit artikel).


Reacties van de betrokken banken

De betrokken banken hebben nog geen officiële reacties gegeven op de dreigende boetes. Wel hebben enkele anonieme bronnen binnen deze instellingen aangegeven dat ze werken aan het verbeteren van hun klimaatrisicoanalyses om aan de eisen van de ECB te voldoen.

Toenemende druk op de financiële sector

De druk op de financiële sector om rekening te houden met klimaatverandering neemt wereldwijd toe. Niet alleen de ECB, maar ook andere toezichthouders en internationale organisaties dringen aan op meer actie. Zo heeft het Netwerk voor een Groener Financieel Systeem (NGFS), een groep van centrale banken en toezichthouders, recent opgeroepen tot snellere en uitgebreidere maatregelen.

Internationale ontwikkelingen

In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve aangekondigd dat ze in 2024 begint met het testen van klimaatgerelateerde stresstests voor grote banken. Dit is een belangrijke stap in lijn met de wereldwijde trend van strengere klimaatregulering binnen de financiële sector.

Gevolgen voor de bankensector

Het niet tijdig voldoen aan de eisen van de ECB kan niet alleen leiden tot boetes, maar ook tot reputatieschade voor de betrokken banken. Daarnaast kan het ontbreken van adequate klimaatrisicoanalyses resulteren in hogere kapitaaleisen, wat de winstgevendheid van banken kan verminderen.

Gerelateerde artikelen