Duurzame ambities corporates: grote woorden, kleine daden

Wie het grote bedrijven vraagt, zal vaak te horen krijgen dat ze al heel veel doen aan duurzaamheid. In werkelijkheid zijn de duurzaamheidsdoelen van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven niet ambitieus genoeg om de planeet leefbaar te houden.

 Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 35 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van de Universiteit van Maastricht voerde het uit, in opdracht van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers.

Van de doelen die deze bedrijven stellen, zijn die voor CO2-reductie het meest concreet en vergaand. Van de 35 bedrijven hebben 24 zichzelf het doel gesteld op enig moment CO2-neutraal te worden. Doelen voor circulariteit en biodiversiteit zijn zeldzamer. Hoewel veel bedrijven vinden dat afval een groot probleem is, hebben slechts vijf het plan volledig circulair te worden. Slechts negen zeggen iets over biodiversiteit.

Nederlandse beursondernemingen moeten volgens Eumedion verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve effecten die hun bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen hebben op mens en planeet door hun bedrijfsstrategie veel meer dan nu af te stemmen op de planetary boundaries. De onderzoekers bevelen de ondernemingen verder aan om hun missiestatement (purpose) concreter te maken en om de strategische doelstellingen hierop te laten aansluiten. Tot slot bevelen de onderzoekers aan om de dialoog met de verschillende belanghebbenden (stakeholders) te professionaliseren en beter te structureren en om daarover uitgebreider verslag te doen. Volgens de onderzoekers moeten ondernemingen belanghebbenden veel beter informeren over de gepaste zorgvuldigheidsprocedures (due diligence), de betrouwbaarheid van de gerapporteerde niet-financiële informatie, duurzaamheidsmaatstaven in de bonusprogramma’s en prestatieindicatoren ten aanzien van afval, water en zakenreizen.

De onderzoekers baseren zich op 88 interviews met bestuurders, commissarissen en duurzaamheidsmanagers, en de jaarverslagen. Onder de deelnemers zijn bekende AEX-bedrijven, waaronder Heineken, Philips, Ahold Delhaize, Unilever, DSM en ABN Amro, maar ook kleinere ondernemingen.

Gerelateerde artikelen