DSM wint Sijthoff-prijs voor beste financiële verslaggeving

DSM heeft de beste financiële verslaggeving in de categorie AEX-bedrijven. Dat heeft de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs, de jaarlijkse onderscheiding voor beste financiële verslaggeving, donderdagavond in Amsterdam bekendgemaakt.

Andere winnaars zijn NN Group in de categorie ‘overige beursfondsen’ (de verzekeraar was eind 2014 nog opgenomen in de Midkap-index) en Schiphol in de categorie niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit meldt het FD.

De jury bestaande uit Frans van der Wel, Erik van de Merwe en Roderick Munsters zegt in het juryrapport over het algemeen nog onvoldoende vooruitgang te zien in de financiële verslaggeving van Nederlandse bedrijven. Wel was er bij AEX-bedrijven wat verbetering waar te nemen. Vorig jaar werd in deze categorie geen prijs uitgereikt vanwege ondermaatse kwaliteit. Daarentegen was het kwaliteitsniveau van de mid- en smallcapbedrijven gelijk en hier en daar zelfs slechter geworden. Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven is een kwaliteitsverbetering waar te nemen. Die bedrijven richten zich steeds nadrukkelijker op de stakeholders, wat tot een betere transparantie van onderwerpen heeft geleid. Dat neemt niet weg dat de financiële toelichting voor verbetering vatbaar is, aldus de jury.

In het juryrapport wordt ook ingegaan op de accountantsverklaring. Daarover zegt de jury: ‘In het verslag van de accountant valt op dat hij doorgaans tussen de drie en zes kernpunten uit de controle noemt. Die punten richten zich hoofdzakelijk op de jaarrekening, zoals de waardering van activa aan het einde van het boekjaar. Daarentegen zou je ook iets verwachten over niet-financiële indicatoren, zoals een kwalitatieve uitspraak over de vorm van risicobeheersing die binnen de onderneming wordt toegepast, mede in verband met fraudebestrijding. Helaas worden over dergelijke onderwerpen slechts weinig opmerkingen gemaakt.’

• Juryrapport FD Henri Sijthoff-prijs

Gerelateerde artikelen