DRV Accountants & Adviseurs versterkt positie in 2018

DRV Accountants & Adviseurs start 2018 met een groter team, een 13e vestiging, een wijziging in de Raad van Bestuur en vier nieuwe maatschapsleden.

De 13e vestiging staat in Oosterhout en is de vierde van DRV in Brabant. Deze volgt uit de aansluiting van BRG Accountants & Belastingadviseurs per 1 januari 2018. Het betekent voor DRV een versterking van haar positie in Zuidwest-Nederland en vooral van de regio rondom Breda. De groei in het aantal medewerkers en maatschapsleden is mede het gevolg van deze aansluiting, maar komt ook door de autonome groei van DRV en een aantal toetredingen tot de maatschap.

Wijziging Raad van Bestuur
Johan Clarijs AA nam aan het einde van 2017 afscheid van de maatschap en daarmee ook van het lidmaatschap van de Raad van Bestuur. Marco Utermark AA neemt zijn positie over. De raad bestaat per 1 januari 2018 uit:

– Mr. Manfred Zurhorst (voorzitter)
– Michael Bick RA (beleidsbepaler en kwaliteitsbepaler)
– Marco Utermark AA (kwaliteitsbepaler)
– Hans Vermeule RA (beleidsbepaler en kwaliteitsbepaler)

Het actuele overzicht van maatschapsleden is gepubliceerd op de website van DRV.

DRV Accountants & Adviseurs heeft als ambitie uit te blinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers in het mkb. Hun passie ligt bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. DRV noemt dat: Werken in de echte economie.

Gerelateerde artikelen