Dringend opvolging nodig van Wet DBA

Het kabinet begint vanaf deze week aan de oplossing voor de misgelopen regelgeving rondom zzp-contracten.

Zzp'ers, minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), staatssecretaris Menno Snel (Financiën) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) gaan vandaag in overleg over de Wet DBA. Ook vakbonden en werkgevers schuiven aan.

De Wet DBA bleek in praktijk niet goed te werken. Nadat deze in 2016 werd ingevoerd is hij inmiddels opgeschort. Veel zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers hebben te maken met grote onzekerheid sinds besloten is de Wet DBA op te schorten en niet te handhaven. 

Het kabinet werkt aan een permanente oplossing; deze moet in 2020 worden gepresenteerd. ONL (Ondernemend Nederland) vind echter dat er een korte termijn oplossing nodig is. Het in stand houden van deze wet levert compliance-problemen op bij opdrachtgevers en blijft voor onzekerheid op de markt zorgen. Opdrachtgevers geven aan niet te durven inhuren en opdrachtnemers geven aan nog steeds opdrachten mis te lopen.

Volgens ONL is de beste korte termijn oplossing een antimisbruikbepaling. De belastingdienst kan zich dan volledig richten op handhaven waar misbruik gemaakt wordt van het systeem. Wie zich aan de regels houdt hoeft zich dan geen zorgen te maken. 

De 800.000 tot 1,5 miljoen zelfstandig professionals leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie en zijn essentieel voor hun opdrachtgevers, zowel bedrijven als overheden, zo schrijft ONL. Het opstellen van een wettelijk kader voor deze arbeidsrelaties duurt naar verwachting minimaal een aantal jaren, zolang kunnen de opdrachtgevers en zelfstandigen niet wachten. Het voortduren van de onzekerheid is schadelijk voor de Nederlandse economie.

Gerelateerde artikelen