Drie failliete banken VS, drie keer KPMG als accountant

De CEO’s van Signature en First Republic waren ex-partners van KPMG.

Er rijzen steeds meer vragen over de rol van KPMG bij het faillissement van drie banken in de VS. Met name de kwaliteit en de onafhankelijkheid van KPMG worden in twijfel getrokken.

Aanleiding voor de argwaan is de publicatie van een rapport van de Federal Reserve over de ineenstorting van Silicon Valley Bank en de gedwongen verkoop van First Republic. Het Big Four-accountantskantoor was accountant van beide banken, evenals van Signature, dat in maart over de kop ging.

Bij al deze drie banken heeft KPMG eind februari de boeken van een goedkeurende verklaring voorzien. "Het is een driepunter", zo zegt Francine McKenna in de Financial Times. McKenna is een voormalige KPMG-accountant die nu doceert aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania. “Het is een dubieuze prestatie.”

Het voorspellen van een bankrun

Een andere voormalige accountant, Kecia Williams Smith, nu universitair docent accounting aan de North Carolina A&T State University, zegt dat het logisch is om nu rekenschap van accountants te vragen. "Van accountants kun je niet verwachten dat ze een bankrun kunnen voorspellen. Wel is het fair om een accountant te vragen naar de risicobeoordeling en de toegepaste controleprocedures."

Of de accountants van KPMG hun werk goed hebben gedaan bij de drie bezweken banken, hangt volgens de Financial Times af van de vraag of ze onafhankelijk genoeg waren van de banken in kwestie, of ze de juiste aandacht schonken aan rode vlaggen en of ze de juiste vaardigheden hadden om de kwaliteit van financiële overzichten te beoordelen in een omgeving die aanzienlijk was veranderd door stijgende rentetarieven.

Grootste marktaandeel in de Amerikaanse bankensector

Maar volgens de Engelse zakenkrant betreffen de verdenkingen ook de rol van KPMG in het financiële systeem. Dit accountantskantoor controleert meer Amerikaanse banken dan welke andere Big Four ook. Het controleert daarnaast een groter deel van het banksysteem van het land op basis van activa dan enig ander bedrijf, volgens gegevens van Audit Analytics. Behalve Wells Fargo, Citigroup, Bank of New York Mellon en drie dozijn andere beursgenoteerde banken, controleert KPMG ook de Federal Reserve. Specialisten verwachten dat er meer toezicht op de accountant in de financiële sector gaat komen.

Beursgenoteerde banken betaalden in 2021 meer dan 325 miljoen dollar aan controlekosten. Het marktaandeel van KPMG in de bankensector in termen van omzet is ongeveer veertien procent. Dat tegenover acht procent bij PwC, drie procent bij EY en twee procent bij Deloitte.

Daarnaast spelen voormalige partners van KPMG een belangrijke rol in de banksector. De chief executives van Signature en First Republic, twee van de gevallen banken, waren beide voormalige KPMG-partners.

Met bijzondere belangstelling zijn de ogen nu gericht op Keisha Hutchinson, die in 2021 is benoemd tot Chief Risk Officer van Signature. Twee maanden daarvoor had ze als partner van KPMG het controlerapport 2020 getekend voor Signature.

 

Gerelateerde artikelen