Drie cruciale competenties voor het kantoor van de toekomst

De technologiesector zet trends, de rest van de wereld volgt of is ten dode opgeschreven. Voor de accountancy is het al lang geen vraag meer, of de cloud, social media, big data en gegevensbeveiliging er toe doen.
Dat betekent echter geenszins dat alleen hardware, software en malware het accountantskantoor van de toekomst bepalen. Het gaat net zo goed om attitude en gedrag – en ook daar zet Silicon Valley tegenwoordig de toon, aldus AccountingToday vandaag. 
 
De belangrijkste vraag voor bedrijven is en blijft: wat is je strategie? Technologie, dat is het simpelste puzzelstukje, zei Erik Asgeirsson, CEO en president van CPA.com tijdens de zesde Annual Executive Roundtable van het American Institute of CPA’s, waar de belangrijkste thought leaders rond accounting en technologie omheen zaten. Nieuwe software installeren of migreren naar de cloud garandeert geen enkele accountant, in of buiten de business, op den duur overlevingskansen. Om de huidige werkelijkheid het hoofd te bieden moeten we kijken naar welke principes succesvolle high-tech bedrijven en start-ups kenmerken. De belangrijkste daarvan zijn: wendbaarheid, integreren en democratiseren.
 
Wendbaarheid of ‘agility’ is een intrinsieke deugd van startende ondernemingen, die nog niet gebukt gaan onder de ballast van investeerders, aandeelhouders, oude partners of zelfs teveel personeel. Ook de accountant van de toekomst kan niet zonder.
 
“Partneren! Partneren!” is het devies. Of je staat en stelt je open voor samenwerking, of je sterft uit, aldus Jim McGinnis, vice president van Intuit tijdens dezelfde bijeenkomst. Accountantskantoren zijn al langer overtuigd van het nut van allianties of partnerships met collega’s – maar vandaag de dag moeten zij ook met andere professies (leren) samenwerken, vooral in de technologie. In-huis bij de grote, via outsourcing bij de kleinere kantoren.
 
En gedwongen om schaarse specialismen in te huren, of er op voet van gelijkheid mee samen te werken, moeten traditionele hiërarchieën ook op schop. High-tech bedrijven weten als geen andere dat bureaucratie dodelijk kan zijn. Voor innovatie, maar ook voor de organisatie als zodanig. En dat geldt ook voor accountantskantoren met hun partners en senioriteiten. 
 
Meer lezenswaardige adviezen via www.accountingtoday.com/
Gerelateerde artikelen