Doorvoer van goederen levert slechts 1,3% winst op 

Veel export uit Nederland levert amper iets op. Nederland verdient slechts 1,3 cent per euro aan de 843 miljard euro die de goederenstroom waard is die door Nederland stroomt.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verdient In totaal zijn de verdiensten met 5,3 miljard euro goed voor 0,7 procent van de economie. Bijna de helft van alle goederen die ons land verlaten, komt slechts kort daarvoor Nederland binnen en blijft in buitenlandse handen. 

Het statistiekbureau stelt dat de verdiensten van doorvoer ook laag zijn in vergelijking met de kosten, zoals wegslijtage, vertraging voor ander verkeer of emissies van vervuilende stoffen. Zo schat het CBS de uitstoot van CO2 vanwege doorvoer op 2 procent van het totaal in Nederland, de uitstoot van fijnstof op 5 procent en de uitstoot van stikstof op 18 procent. 

De totale waarde van goederen die Nederland verlieten kwam vorig jaar uit op 843 miljard euro. Naast de 46 procent daarvan die uit doorvoer bestond, was er ook sprake van wederuitvoer. Daarbij komen producten wel in Nederlandse handen en worden ze vaak ook bewerkt. Wederuitvoer was goed voor 28 procent van de totale waarde en 16 procent van de totale verdiensten.

Het meeste verdiende Nederland dus aan de export van Nederlandse goederen. Die waren namelijk goed voor 80 procent van de verdiensten van het uitgaand goederentransport. 

De waarde van die goederen bedroeg evenwel slechts een kwart van de 843 miljard euro.

Wederuitvoer levert Nederland 10 cent per euro op, bijna acht keer zoveel als het doorvoeren van goederen. Bij de export van goederen van Nederlandse makelij is de verdienste 56 cent voor iedere euro aan uitvoer, berekende het CBS.

Gerelateerde artikelen