DNB pleit voor opbouwen ‘financial cushion’

De overheid, banken en ook particulieren moeten extra buffers gaan opbouwen, nu het economisch wat beter gaat.

Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is het namelijk beter om nu te werken aan de financiële weerbaarheid, dan dat er bezuinigd moet worden als het straks mogelijk weer wat minder gaat.

In tv-programma Buitenhof richtte Knot zich vooral op het kabinet dat inzet op allerlei lastenverlichtingen. “Politiek begrijp ik het, maar economisch is er geen enkele noodzaak'', zei Knot daarover. Hij vindt die keuze van het kabinet niet dramatisch, maar het is niet verstandig.”

Het beeld voor de Nederlandse economie ziet er op de korte termijn nu rooskleurig uit, aldus het centralebankhoofd. Knot hamerde er wel op dat er snel voortgang moet komen bij de hervorming van het pensioenstelsel. “Als er niets gebeurt kan het zomaar dat veel pensioenen vijf tot tien jaar niet kunnen worden verhoogd.''

Knot pleit voor einde opkoopbeleid ECB
Knot vindt verder dat de Europese Centrale Bank (ECB) na september moet stoppen met het opkopen van schuldpapier. “Onmiddellijk stoppen dat kan niet, maar het moet wel zo snel mogelijk gestopt worden'', aldus Knot. “Het opkoopprogramma heeft realistisch gezien dat gedaan wat er van zou kunnen worden verwacht.'' 

Het Nederlandse centralebankhoofd maakt er al langer geen geheim van dat hij wil dat de ECB in Frankfurt zijn steunbeleid verder afbouwt. De ECB pompt via het inkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van de eurozone. Vorig jaar ging het maandelijks om 60 miljard euro, maar in oktober werd besloten om het steunbeleid met ingang van 2018 flink terug te schroeven.

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen. Volgens Knot wil ECB-president Mario Draghi hier bewust nog niet heel helder over zijn, in de hoop de waarde de euro zo wat te drukken. Maar in de ogen van de DNB-baas rekent ook de markt er inmiddels op dat de ECB na september niet op de huidige voet verder zal gaan.

Knot is sinds 1 juli 2011 de hoogste baas bij DNB. Zijn termijn zit er bijna op. In Buitenhof zei Knot tevens beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Hij zou best nog zeven jaar door willen gaan. 

Gerelateerde artikelen