Kosten en baten van arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandige accountant

Meer dan duizend reacties op verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid ZZP'ers.

Minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 11 juni een wetsvoorstel gelanceerd voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. De Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) regelt het inkomen voor zieke zelfstandigen.

Het gaat om de volgende bepalingen. Iedereen kan tot 23 juli online reageren op het voorstel. Er zijn al meer dan duizend reacties gepost.

  • De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten.
  • Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenaamde wachttijd), kunnen straks in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Zelfstandigen krijgen deze uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte het minimumloon te verdienen. Dat is anders dan bij de werknemersverzekering, waarbij er niet alleen wordt gekeken naar wat iemand nog kan, maar ook gekeken wordt naar wat iemand eerder verdiende.
  • De uitkering is 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.
  • Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5% van hun winst uit onderneming aan premie betalen, tot maximaal ongeveer € 195 per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. Daarmee is er een duidelijke koppeling tussen de betaalde premie en de hoogte van de uitkering. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, zich liever particulier verzekeren of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. Deze verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd. Daarnaast komt er overgangsrecht voor bestaande verzekeringen.

Merendeel ondernemers onverzekerd tegen ziekte

Gerelateerde artikelen