‘Dip in verkoop elektrische auto’s is slechts tijdelijk’

De markt voor personenauto’s beleeft een mindere periode. De registraties dalen dit jaar naar verwachting met ruim 13%. Ook de verkoop van elektrische auto’s kent een terugval. Er wordt voornamelijk gekozen voor motoren op benzine. De dip in elektrisch is echter tijdelijk. Een omslag naar elektrische auto’s staat voor de deur, zo stelt het Vooruitzicht Automotive van ING Economisch Bureau.

Na de sterke eindsprint in 2015 is het stil op de markt voor nieuwe personenauto’s. Vooral de zakelijke registraties vallen terug door aanscherpingen in de bijtelling. Hoewel volledig elektrische (emissievrije) auto’s wel een zeer lage bijtelling (4%) houden, loopt de markt hier niet voor warm. Daar komt echter verandering in. Max Erich, Sectoreconoom Automotive bij ING: “Het tijdperk van de elektrische auto nadert. De komende jaren worden belangrijke sprongen gemaakt om meer kopers aan te spreken.”

Markt krijgt rekening 2015 gepresenteerd

In de periode januari tot en met augustus 2016 zijn ongeveer 15.000 nieuwe personenauto´s minder geregistreerd. De zakelijke markt, vorig jaar de drijvende kracht, houdt zich nu afzijdig. Veel zakelijke rijders besloten in 2015 nog te profiteren van een lage bijtelling. Nu deze is aangescherpt rijden leaserijders zo lang mogelijk in hun auto door. Leasecontracten worden verlengd, waardoor de registraties dit jaar verder terugvallen dan verwacht. ING Economisch Bureau heeft daarom haar raming voor 2016 aangepast van 415.000 naar 390.000 registraties. Voor 2017 zijn de verwachtingen niet veel hoger (400.000).

Elektrische dip

Vooral (semi) elektrische auto´s kennen een terugval. Het gezamenlijke aandeel van (plug in) hybride en volledig elektrische auto’s zakte van ruim 13% in 2015 naar een kleine 5% in de periode januari-augustus 2016. Aan het eind van het jaar worden nog wel extra plug-in registraties verwacht (de bijtelling op deze auto’s wordt per 2017 voor de laatste maal aangescherpt). Een elektrische dip is echter onvermijdelijk.
 
Twijfel domineert

Volledig elektrische auto’s weten het succes van plug-ins vooralsnog niet over te nemen. Hoewel zij qua actieradius (afstand op één lading) voor de meeste ritten ruim voldoen, de gemiddelde auto in Nederland rijdt slechts 36 kilometer per dag, overheerst bij consumenten twijfel. Die twijfel moet de komende jaren worden weggenomen. Steeds meer autofabrikanten investeren in de ontwikkeling van volledig elektrische auto’s. Dat zal leiden tot belangrijke stappen in betaalbaarheid en actieradius.

Tijdperk volledig elektrisch nadert

ING Economisch Bureau raamde het marktaandeel van volledig elektrisch in de registraties van nieuwe personenauto’s in Nederland in 2020 eerder al op 7%. Deze raming wordt, gezien de snel toenemende investeringen, verhoogd naar 10%. In 2025 wordt een aandeel van 25% verwacht. Max Erich: “Na 2020 zullen volledig elektrische auto’s de markt meer en meer op eigen kracht veroveren. Het marktaandeel zal in een stroomversnelling komen. Uiteindelijk zal de brandstofmotor worden ingehaald.”

• Tijdperk elektrische auto nadert

Lees ook:

• Nieuwe bijtellingsregels drukken verkoop stekkerauto’s

Gerelateerde artikelen