Dienstenuitvoer groeide ruim 8% in 2015

De export van diensten heeft afgelopen jaar veel bijgedragen aan de groei van de Nederlandse economie. Terwijl de gemiddelde exportgroei 4,4% was, bedroeg de groei van de dienstenuitvoer maar liefst 8,1%.

Die cijfers blijken uit de notitie ‘Dienstenuitvoer beleeft mooi 2015’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In de notitie staat gedetailleerde informatie over de dienstenuitvoer van afgelopen jaar: welke type diensten het meest succesvol waren en hoe de groei zich verhoudt tot de groei van de afgelopen jaren en de groei van het totaal aan export. De cijfers in de notitie zijn afkomstig van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau (CPB).

Naast een terugblik op het afgelopen jaar biedt de notitie een vooruitzicht op 2016 en 2017. Voor beide jaren wordt een groei van de dienstenexport voorspeld. De ramingen lopen wel uiteen per land. De groei van export hangt nauw samen met de economische groei van het land waarheen geëxporteerd wordt. In de bijlagen van de notitie staan gedetailleerde informatie en cijfers hierover.

• Dienstenuitvoer beleeft mooi 2015

Gerelateerde artikelen