Deloitte: Nederlandse CFO’s investeren fors in AI

Nederlandse CFO verwacht strategisch voordeel van AI, aldus de CFO Survey van Deloitte.

Nederlandse CFO’s investeren fors in kunstmatige intelligentie, waarbij relatief kleinere bedrijven aanzienlijk meer geld in AI steken dan grote bedrijven. Gemiddeld gaat het om zestien procent van het bedrijfsbudget dat CFO's in AI steken. Zij verwachten daar namelijk concurrentievoordeel van.

Dit blijkt uit de nieuwste editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey. Daarin brengt accountants- en adviesorganisatie Deloitte het sentiment van Nederlandse CFO’s in kaart rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen.

Bij bedrijven met een omzet boven de één miljard euro bedragen de AI-investeringen gemiddeld 7,6 procent van het budget. Bij bedrijven met een omzet tot 100 miljoen euro gaat het om een investering van 20,9 procent. 

CFO’s in Nederland verwachten wel een snelle opkomst van AI-inzet bij strategische besluitvorming. De financiële topmensen zijn ervan overtuigd dat de juiste inzet van AI concurrentievoordeel oplevert voor hun bedrijf. Deloitte merkt daarbij op dat het opvallend is dat ondanks die hoge AI-verwachtingen slechts vier procent van de Nederlandse CFO’s in meer dan de helft van de gevallen kunstmatige intelligentie gebruikt om strategische besluiten te nemen.

Dat beperkte gebruik in de praktijk gaat echter veranderen, aldus de CFO’s. In de komende vijf jaar voorzien zij een sterke opkomst van AI in besluitvormingsprocessen. Meer dan de helft (57 procent) van de Nederlandse CFO’s verwacht dat dit binnen hun bedrijf het geval is. 

Uit de survey blijkt ook dat Nederlandse CFO’s somber gestemd zijn over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf. Bijna de helft van de CFO’s (47 procent) is pessimistischer over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf dan zes maanden geleden, meldt Deloitte. Dat percentage is een forse stijging ten opzichte van de voorgaande editie van het Deloitte CFO Survey, toen nog 33 procent van de CFO's pessimistisch gestemd was.

De survey is gebaseerd op de antwoorden van 171 respondenten, over de periode eind augustus tot eind september.