Dekkingsgraad ABP zakt onder kritische grens

De kans dat deelnemers aan pensioenfonds ABP volgend jaar te maken krijgen met kortingen is een stap dichterbij. De dekkingsgraad van het ambtenarenpensioenfonds zakte in juli onder de kritische grens van 95 procent. Daarmee lijken maatregelen zoals kortingen onvermijdelijk. De daling is met name veroorzaakt door de lage rente.

In juli zakte de dekkingsgraad, die aangeeft of een fonds in staat is in de toekomst aan de financiële verplichtingen te voldoen, naar 93,7 procent. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, kwam uit op 99,7 procent. Omdat deze nu lager is dan 100 procent zijn ook waardeoverdrachten momenteel niet meer mogelijk.

ABP had eerder al te kennen gegeven dat de kans op pensioenverlaging in 2020 behoorlijk is toegenomen. ABP heeft naar eigen zeggen ook niet veel knoppen om aan te draaien om het tij te keren. Premieverhogingen halen doorgaans niet veel uit voor de dekkingsgraad, legt een woordvoerster uit.