Definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.1 gepubliceerd

De definitieve versie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven.

Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.1 en de definitieve versies van de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT13) en de Bankentaxonomie (BT13). Hiermee is RGS gekoppeld aan de verantwoordingsrapportages aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en de Nederlandse banken vertegenwoordigt in het Financiële Rapportages Coöperatief.

[avg-advertorial slug=”kom-naar-de-accountancy-expo-op-16-juni-2020″] 
 
Deze versie van de RGS Taxonomie bevat voor het eerst een koppeling tussen RGS en de jaarverantwoording voor toegelaten instellingen volkshuisvesting (woningcorporaties). Dit is mogelijk gemaakt door de uitbreiding van RGS 3.1 met codes voor de sector woningcorporaties. Ook is een koppeling gerealiseerd met de twee nieuwe rapportages die door SBR Nexus zijn gepubliceerd. Deze betreffen de inrichtingsjaarrekening en de beperkte inrichtingsjaarrekening.
 
Download hier de definitieve versie RGS taxonomie 3.1, samen met een toelichting.

Gerelateerde artikelen