Definitieve NBA-handreiking 1132 beschikbaar

De definitieve NBA-handreiking 1132 ‘Controle van (tussen)holdings met beperkte eigen activiteiten’ is nu beschikbaar. De handreiking legt uit hoe een accountant van een (tussen)holding zijn controle kan inrichten in overeenstemming met Standaard 600.

Het gaat om een accountant van een (tussen)holding met geen of weinig operationele activiteiten. Deze holding is opgezet voor het inrichten van efficiënte financiële structuren binnen grote internationale ondernemingen en het voorzien in kapitaalsbehoefte of om fiscale redenen. Met deze handreiking geeft de NBA begeleiding op een van de gebieden van de toepassing van Standaard 600 en speelt de NBA in op de behoefte van de praktijk.

De NBA-handreiking is in de periode van februari tot maart 2015 geconsulteerd. De consultatiereacties geven aanleiding tot een wat uitgebreidere reactie dan normaal. De NBA zal deze reactie naar verwachting begin september plaatsen. De NBA wilde echter niet wachten met het beschikbaar stellen van de handreiking zodat de accountant zo snel mogelijk ondersteund wordt bij het toepassen van Standaard 600.

• NBA-handreiking 1132

Gerelateerde artikelen