De relatie tussen internal Audit en RvC

Commissarissen en bestuurders een voorkeur hebben voor uitspraken door de internal auditor in plaats van de externe accountant.

Verreweg het grootste goed van de internal auditfunctie (IAF) is diens onafhankelijkheid. Daar zijn commissarissen en internal auditors het over eens. Een belangrijk discussiepunt is echter of de auditor niet meer contact met de gehele Raad van Commissarissen (RvC) zou moeten hebben, in plaats van alleen met de Auditcommissie (AC). De reikwijdte van de IAF is immers de besturing en beheersing van de gehele organisatie en dus veel meer dan alleen de financiële kolom.

Dit blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Aalt en Dirk-Jaap Klaassen van Board in Balance en Herbert Rijken (hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de VU), uitgevoerd in opdracht van de Stichting Vaktechnisch Onderzoek van IIA Nederland. Het onderzoeksrapport 'Internal auditor en RvC: waarheen? Haalt de RvC het maximale uit de internal auditfunctie?' biedt daarnaast nog veel meer inzichten.

Uit het onderzoek blijkt dat het werkterrein van de internal auditor bepaald nog niet is uitgekristalliseerd en dat verwachtingen binnen een organisatie kunnen verschillen. Bijvoorbeeld bij het belang van de adviesfunctie van de IAF naar de RvC. De wereld blijft in beweging, zoals ook de opvattingen over wat een Raad van Bestuur (RvB), RvC en AC wel of niet moeten doen en wanneer. En daarmee zijn ook de positie en de werkzaamheden van de internal auditor aan verandering onderhevig. Dit betekent dat afstemming tussen deze spelers in de governance essentieel is, over de positie, over de risico’s en over de gebieden waarover de IAF uitspraken zou moeten doen. Het zou goed zijn als de internal auditor en RvC over dit soort zaken (vaker) het gesprek met elkaar aan gaan.

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat commissarissen en bestuurders een voorkeur hebben voor uitspraken door de internal auditor in plaats van de externe accountant over een brede scope aan aandachtsgebieden, waaronder bedrijfscultuur en integriteit. Het IIA staat volledig achter deze integratie van soft controls in de audits. Het onderzoek laat ook zien dat er ruimte komt voor de internal auditor om breder te kijken dan momenteel gebruikelijk is. Niet alleen in termen van aandachtsgebieden, maar ook in termen van relaties die de internal auditor onderhoudt binnen en de buiten de organisatie.

Daarmee het IAF naar de ondertitel van het onderzoeksrapport: 'Haalt de RvC het maximale uit de internal auditfunctie?' Beoordeel het zelf in het volledige rapport of de verkorte versie van 'Internal auditor en RvC: waarheen?'

Gerelateerde artikelen