De implementatie van de NVKS in de praktijk

Het heeft bij verschillende accountantskantoren al voor de nodige hoofdbrekens gezorgd: de opzet en implementatie van de Nadere Voorschriften KwaliteitsSystemen (NVKS)…

Bijvoorbeeld bij het beschrijven van hun kwaliteitsambitie: de kwaliteit die de accountantseenheid nastreeft. Of bij het formuleren van het kwaliteitsbeleid: de vertaalslag van de kwaliteitsambitie in meetbare doelstellingen, of bij de kwaliteitsbeheersing: het geheel van maatregelen en procedures, gericht op het realiseren van de geformuleerde meetbare doelstellingen op kantoor- en dossierniveau. En natuurlijk ook over de kwaliteits(waar)borging. 

Het blijkt voor diverse kantoren toch een lastig traject te zijn. Daarom is het raadzaam dat accountantskantoren zich laten ondersteunen bij de uitleg, opzet, werkwijze en implementatie van de NVKS. Sommige organisaties zoals ’t AccountantHuis hebben hiervoor een stappenplan ontwikkeld dat zij samen met kwaliteitsbepalers doornemen. 

Wat zijn de verschillende vereisten, afhankelijk van het regime waartoe het kantoor behoort: het verlichte regime, het verzwaarde verlichte regime of het normale regime? Hier past een op praktijk gerichte aanpak zodat kwaliteitsbepalers op de hoogte gebracht worden en zij verder kunnen met een grotendeels uitgewerkt plan ter implementatie.

Lees verder….

Lees ook: 
NVKS: Een grote impact voor accountantsland

Gerelateerde artikelen