Datalek bij 216 Accountants

Op 26 november 2018 heeft 216 geconstateerd dat op haar klantenportaal een datalek is ontstaan. 216 betreurt het ontstaan van dit datalek ten zeerste.

Door het lek zijn klant- en persoonsgegevens van klanten van het bedrijf tijdelijk inzichtelijk geweest voor alle klanten.

Oorzaak
216 stapt per 17 december 2018 over naar een nieuw klantenportaal. Als gevolg van deze overstap is, door een menselijke fout bij hun huidige leverancier op het oude klantenportaal van 216 een bestand met informatie, waaronder klant- en persoonsgegevens, tijdelijk toegankelijk geweest voor alle klanten. Dit heeft mogelijk een risico opgeleverd voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen wiens informatie het betreft.

Samen met de betrokken leverancier heeft 216 het lek direct gedicht. De informatie is thans niet meer beschikbaar. De kans dat data van klanten is ingezien of opgeslagen is zeer klein. Uit nader onderzoek blijkt dat een zeer beperkt aantal – reeds geïdentificeerde – klanten van 216 het betreffende bestand heeft aangeklikt. Dat betekent niet dat zij dit ook hebben gedownload en hebben kunnen inzien. Het betrof een bestand dat zonder speciale data recovery software niet kan worden geopend. 216 heeft direct persoonlijk contact opgenomen met de betreffende klanten en hen verzocht om de informatie onverwijld permanent te verwijderen.

Van het datalek is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klanten die vragen hebben over het datalek kunnen contact opnemen met hun relatiebeheerder of de privacy officer van 216 via privacy@216.nl.

Lees ook: De eerste 100 dagen van de AVG

Gerelateerde artikelen