Databank EU-subsidies landbouw en visserij 2014 open

De databank EU-subsidie landbouw en visserij met de gegevens over 2014 is met ingang van 22 april 2015 open. Nederland publiceert net als de afgelopen jaren de subsidiegegevens van Europese landbouw- en visserijsubsidies. De gegevens voor wat betreft de Europese landbouwsubsidies gaan over het boekjaar 2014, dat loopt van 16 oktober 2013 tot en met 15 oktober 2014. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2014.

Er is in 2014 €951 miljoen aan Europese landbouwsubsidie uitgekeerd. Dit is €37 miljoen minder dan het jaar ervoor. Het ging daarbij om €31 miljoen voor markt- en prijsbeleid, €806 miljoen voor inkomenssteun en €111 miljoen voor plattelandsbeleid. Daarnaast is er een bedrag van €2,9 miljoen besteed aan overige zaken, zoals promotieprogramma’s. Aan Europese visserijsubsidies is over 2014 €12,6 miljoen verleend.

Anders dan in vorige jaren worden ook de gegevens van natuurlijke personen die Europese landbouwsubsidies hebben ontvangen, gepubliceerd. Dit gebeurt naar aanleiding van een Europees besluit om weer volledige openbaarheid aan subsidiegegevens te geven. Daarbij is een uitzondering opgenomen voor natuurlijke personen die €1250 of minder aan steun hebben ontvangen. Eerder had de Europese Commissie naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verzocht om de openbaarmaking van gegevens van alle natuurlijke personen op te schorten.

De informatie die openbaar wordt gemaakt, betreft onder andere het doel van de regeling waarop de subsidie betrekking heeft, het subsidiebedrag en de naam van de subsidieontvanger.

De subsidiegegevens zijn te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gerelateerde artikelen