‘Data wordt meer geld waard voor intermediairs’

Met de introductie van het Referentie Grootboek Schema (RGS) is er nu een standaard voor boekhouding. Via Standard Business Reporting (SBR) is het voor ondernemers en intermediairs relatief eenvoudig om vanuit die boekhouding gegevens geautomatiseerd aan te leveren aan uitvragende partijen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

“Bij CBS streven wij continu naar efficiëntere processen”, vertelt Hank Hermans, die als plaatsvervangend hoofddirecteur Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen de opdrachtgever is van het SBR-RGS-project van het CBS. “Via SBR en met hulp van RGS kunnen ondernemers en intermediairs met een ‘druk op de knop’ system-to-system gegevens aanleveren en wordt die efficiencyslag bereikt”, vult programmamanager SBR-RGS Ran van den Boom aan. 

Floppy
Efficiëntere processen zijn altijd al een doel geweest van CBS. “Twintig jaar geleden hebben wij al onderzocht of ondernemers gemakkelijker gegevens bij ons konden aanleveren”, vertelt Van den Boom. “Wij stuurden bedrijven destijds een floppy disk met daarop een programmaatje. Daar moesten zij gegevens in overtikken en daarna de floppy weer terugsturen. Dat was in feite de voorloper van wat we nu nog steeds proberen te bereiken: het op een geautomatiseerde manier aanleveren van gegevens. Het probleem toen was dat er geen standaard was. Met de komst van RGS als standaard voor de boekhouding hebben wij de benodigde stappen kunnen zetten.”

Focus
Met de komst van RGS zijn interpretatieverschillen tussen CBS en de ondernemer/intermediair verleden tijd. “Het voordeel van RGS voor ons als uitvragende partij is dat we aansluiten op wat er in de boekhouding zit”, vertelt Hermans. “Als wij vroeger gegevens van ondernemers uitvroegen, kon het zijn dat onze definitie van omzet verschilde met die van de ondernemer. Nu hebben wij het over hetzelfde in de uitvraag via SBR.”

Verzoek
Werken met RGS en SBR is een vrijwillige keuze voor ondernemers en intermediairs. Om de informatieverstrekkende partij zover te krijgen dat deze inspanningen verrichten om gegevens geautomatiseerd aan te leveren via CBS moeten de voordelen inzichtelijk worden gemaakt. De markt kwam zelf met het verzoek of CBS haar gegevens terug kon koppelen. Hermans: “Denk dan aan hoe jouw branche het doet qua omzet. Wij kunnen ook de omzetontwikkeling vertalen naar een omzetindex voor de branche, zodat benchmarken mogelijk is. Dan heb je als ondernemer interessante informatie. Je weet waar je staat ten opzichte van branchegenoten en weet of er nog werk aan de winkel is. In de toekomst zouden we ook op regionaal niveau gegevens met elkaar kunnen vergelijken.”

Markt
Ondernemers, brancheorganisaties, accountants- en administratiekantoren, en softwareleveranciers dragen allemaal bij aan SBR en RGS. “Zo komt de markt ook zelf met initiatieven”, vertelt Van den Boom. “Veel softwareleveranciers hebben RGS in hun softwarepakketten, al dan niet onder water. En er is inmiddels een tool op de markt om RGS makkelijker te implementeren.”

Investering
Voor de accountant biedt deze ontwikkeling ook voordelen. Die krijgt CBS-cijfers tot zijn beschikking en kan op basis daarvan de ondernemer beter adviseren. “Je zou zeggen dat standaardisatie voor de intermediairs vooral voordelen biedt, maar het verhaal is genuanceerder”, vertelt Van den Boom. “Het vergt in sommige gevallen een investering, zoals in kennis om de nieuwe mogelijkheden te gebruiken. Accountants kunnen ook voordeel van RGS hebben. Het wordt makkelijker om administraties met elkaar te vergelijken als ze op hetzelfde boekhoudschema gebaseerd zijn.”

Toekomst
CBS heeft grote verwachtingen van de toekomst. “Data wordt nog relevanter en meer geld waard voor intermediairs. Het wordt steeds makkelijker voor hen om gegevens in te zien, te versturen, te vergelijken met CBS-gegevens en er geautomatiseerd bedrijfsmatige adviezen op te baseren. Dat kun je alleen bereiken via standaardisering en slimme software”, verwacht Hermans.

Dit artikel komt uit de ICT-special van het Accountantsmagazine. Deze publicatie valt deze week bij Novak-leden op de mat. 

Gerelateerde artikelen