Heeft u vertrouwen in data analyses?

Slechts 35% heeft veel vertrouwen in de wijze waarop data analyses binnen de organisatie worden ingezet. Ruim 90% maakt zich zorgen om de gevolgen die het gebruik van data analyses heeft voor de reputatie van de onderneming. Wat moet er veranderen?

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG. En het wordt nog erger: er is namelijk zelfs grote verdeeldheid wie binnen de organisatie verantwoordelijk is wanneer het gebruik van data analyses tot een financieel verlies leidt. Sander Klous van KPMG: “Bij veel organisaties lijkt sprake van een zekere wildgroei in het gebruik van algoritmen”

Bestuurders van ondernemingen zetten wereldwijd vraagtekens bij de resultaten van data analyses in hun bedrijfsvoering, zo concludeert KPMG. De bedrijven maken zich zorgen over de vraag of data analyses binnen de organisatie verantwoord en zorgvuldig worden ingezet. “Een belangrijk punt van zorg is de vraag of de algoritmen die hierbij gebruikt worden wel de juiste dingen doen”, zegt Sander Klous, partner en Data & Analytics Lead bij KPMG. Klous: “Bij veel organisaties lijkt sprake van een zekere wildgroei in het gebruik van algoritmen, waardoor bedrijven zich terecht zorgen maken om de vraag of ze wel op de juiste wijze gebruikt worden en of de controle die hierop plaatsvindt wel afdoende is. Een grote meerderheid van de bedrijven is dan ook ongerust over de gevolgen die de inzet van data analyses kan hebben voor de reputatie van de onderneming.” Uit het internationale onderzoek Guardians of trustvan KPMG onder ruim tweeduizend ondernemingen blijkt dat niet meer dan 35% veel vertrouwen heeft in de wijze waarop data analyse binnen de organisatie wordt ingezet.

Klous constateert dat veel organisaties zich weliswaar enigszins comfortabel voelen in het gebruik van data analyses door de mogelijkheden van geavanceerde analyses te testen en ze vervolgens te valideren op basis van historische resultaten en beslissingen. Klous: “Maar als het gaat voorspellingen op basis van nieuwe databronnen, hebben organisaties er onvoldoende vertrouwen in om deze processen over te dragen aan machines. Nu organisaties niet alleen ‘recht toe recht aan’ analyses op steeds grotere schaal inzetten, wordt het steeds noodzakelijker en lastiger om dat vertrouwen op niveau te houden. Datzelfde geldt voor artificial intelligence (AI). En nu voorspellende analyses steeds meer worden ingezet, zullen organisaties maatregelen moeten treffen om het gebruik van algoritmen in goede banen te leiden. Een gedegen controle op de machines die gebruikt worden moet een essentieel onderdeel gaan uitmaken van het beheer van de totale organisatie.”

Meer verantwoordelijkheid op C-level

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er bij de bedrijven grote verdeeldheid bestaat over de vraag wie binnen de organisatie verantwoordelijk is wanneer het gebruik van data analyses tot een financieel verlies leidt of een verlies aan klanten. Klous: “Bijna 40% houdt het C-level verantwoordelijk, zoals de CIO, de CEO en Chief Data Officer. Dat betekent dat veel bedrijven de bestuurders vrij lijken te pleiten en de verantwoordelijkheid als gevolg van falende systemen vooral bij de techneuten neerleggen. Toch zal het verantwoordelijkheidsgevoel van C-level bestuurders moeten toenemen. Bedrijven zullen vanuit de top meer aandacht moeten gaan besteden aan een proactief beheer van data analyses met voldoende strategische en operationele controles. Controles die garant staan voor een betrouwbare inzet. Daarnaast verwacht ik dat regelgevers en andere autoriteiten met nieuwe wetgeving zullen komen. En ik sluit niet uit dat organisaties verplicht zullen worden om een onafhankelijke derde partij in te huren die erop toeziet dat voldaan wordt aan deze regels. Deze rol van ‘custodian’ zou heel goed vervuld kunnen worden door een accountant die gespecialiseerd is in data & analytics.”

[avg-advertorial slug=”ontdek-de-power-van-big-data-analytics”]

Gerelateerde artikelen