Dalende beleidsrente krijgt geen vat op langlopende bedrijfsfinanciering

Stijging globale bedrijfsschulden zet (bescheiden) door

Bedrijven wereldwijd zagen hun rentelasten fors stijgen in het afgelopen jaar, wat een aanzienlijke verschuiving in de bedrijfsfinanciën markeert. Deze toename in kosten, veroorzaakt door hogere rentevoeten, is een trend die in alle regio’s zichtbaar is, hoewel het tempo varieert per land vanwege de verschillende financieringsstrategieën van bedrijven. Dat concludeert de Amerikaanse financieringsbeheerder Janus Henderson in de periodieke Global Index.

  • Fed overweegt renteverhogingen.
  • ECB ziet stabiele inflatieverwachtingen.
  • Bedrijven blijven veerkrachtig onder hogere rentelasten.

De stijging volgt op een periode van historisch lage rentes. Dit betekent dat de huidige veranderingen grotendeels een proces van normalisatie zijn. Zelfs als de beleidsrentes van centrale banken dit jaar beginnen te dalen, zullen de rentelasten waarschijnlijk blijven stijgen omdat oude schulden tegen hogere rentes worden geherfinancierd.

“Toename in herstructureringen van schuldenportefeuilles om de rentelasten te spreiden en beter beheersbaar te maken”

Grote bedrijven beter bestand

Volgens Janus Henderson zijn grote bedrijven beter in staat om de hogere rentelasten op te vangen. Ze hebben meestal een diversiteit aan looptijden voor hun schulden, waardoor de overgang naar hogere rentelasten geleidelijker verloopt. Voor kleinere bedrijven, die vaak voor een “refinancing cliff” staan, is de impact groter.

Doorlopende leenhonger ondanks hogere kosten

Ondanks de hogere kapitaalkosten blijft de leenhonger onder wereldwijde bedrijven onverminderd groot. Meer bedrijven breiden hun balansen uit in plaats van schulden af te lossen, hoewel het verschil wel kleiner is dan voorheen, aldus de onderzoekers. Ook de waarde van de uitstaande netto schulden is toegenomen –zij het gematigder dan voorheem– wat duidt op een grotere voorzichtigheid onder bedrijven. Een klein aantal beursbedrijven is verantwoordelijk voor het grootste deel van deze toename, voornamelijk gedreven door fusies en overnames.

Toekomstige verwachtingen en economische groei

We verwachten dat de schulden verder zullen toenemen in het komende jaar, zij het bescheiden. Voor het jaar 2024/25 voorzien we een stijging van 2,5%, waardoor de wereldwijde netto bedrijfs-schuld een nieuw record van $8,38 biljoen zal bereiken. Deze groei wordt ondersteund door een verwachte expansie van de wereldeconomie.

Regionale verschillen in rentekosten

De tijd die het kostte voor de hogere rentes door te werken verschilt sterk per regio, wat de verschillende financieringsroutes van bedrijven weerspiegelt. In Europa bijvoorbeeld, worden bedrijven sneller geconfronteerd met hogere rentelasten door de kortere looptijden van hun leningen in vergelijking met de Verenigde Staten, waar bedrijven vaak langlopende schulden hebben.

Bedrijfsstrategieën en risicobeheer

De vermogensbeheerder ziet dat beursgenoteerde bedrijven wereldwijd diverse maatregelen nemen om de impact van stijgende rentelasten te beperken. Zo worden er vaker derivaten gebruikt om rente-risico’s af te dekken: “Daarnaast zien we een toename in herstructureringen van schuldenportefeuilles om de rentelasten te spreiden en beter beheersbaar te maken”, aldus coporate credit portofolio manager Tim Winstone van Janus Henderson.

Actuele economische indicatoren

De recente data van internationale bronnen laten een gemengd beeld zien. De Amerikaanse Federal Reserve heeft aangegeven dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn als inflatie niet onder controle komt. Tegelijkertijd meldt de Europese Centrale Bank dat de inflatieverwachtingen stabiel blijven, wat kan wijzen op een minder agressief rentebeleid.

Gerelateerde artikelen