Cybersecurity groeiende zorg

Ondanks de enorme toename van het aantal incidenten hebben organisaties nog steeds processen niet op orde, constateert 2015 U.S. State of Cybercrime Survey.
PwC US, CSO, de U.S. Secret Service en het Software Engineering Institute CERT® Division van de Carnegie Mellon University publiceerden gisteren hun 2015 U.S. State of Cybercrime Survey. Daaruit blijkt dat ondanks de enorme aandacht die het onderwerp krijgt, vooral via het bekend worden van vele incidenten, de meeste organisaties er nog steeds niet in geslaagd zijn beleid en processen aan te passen zodat ze beter beschermd zijn dan een jaar geleden.
 
Wel nemen overheden, directies en besturen meer dan ooit hun verantwoordelijkheid op dit gebied serieus. 
 “2015 has been a watershed year for cybercrime. Headlines in 2015 make it clear that the threat is increasing, yet much more must be done to stem losses and damages. High profile incidents teach us over and over again that no system is immune – and that speed to identify and respond is of the essence when it comes to combatting cyber threats and reducing the risk and associated damages,” aldus David Burg, Global and U.S. Cybersecurity leader bij PwC. 
 
“Het valt niet mee de sophisticated vijanden bij te houden, en daarbij gaat het zeker niet alleen om het beschikbaar stellen van voldoende geld. Uit het onderzoek blijkt vooral de noodzaak om meer informatie te delen, zowel tussen bedrijven als sectoren en landen. Meer zichtbaarheid en transparantie, meer openheid over wat organisaties overkomt, is misschien pijnlijk, maar noodzakelijk. Alleen daarmee kunnen we zeker stellen dat we snel en adequaat reageren, en inderdaad, ook voldoende middelen ter beschikking stellen om ons tegen deze bedreigingen te wapenen.”
 
Een record aantal deelnemers wereldwijd rapporteert in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest – 79% – en daarin is dus niet begrepen het aantal onontdekte of geheim gehouden incidenten!  Daar staat tegenover dat slechts 25% van de deelnemers kan rapporteren dat zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij sectorspecifieke Sharing and Analysis Centers (ISACs), even weinig als vorig jaar.
Wel positief is dat overheden zich meer bewust lijken te zijn van de dreiging.
 
Download  het weer zeer verontrustende rapport via www.pwc.com/us/cybercrime
Gerelateerde artikelen