Cursus kost gemiddeld 1.000 euro

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1.000 euro per cursist per jaar.

Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen. In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1.100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1.000 euro.

In 2015 besteedden bedrijven in de delfstoffenwinning in doorsnee 2.800 euro per cursist, het meest van alle bedrijfstakken. Bovendien laten bedrijven in deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook de meeste uren besteden. Horeca- en bouwbedrijven geven het minst uit aan cursussen, respectievelijk 700 en 600 euro per deelnemer.

Voor het onderzoek zijn bedrijven in de particuliere sector met 10 werkzame personen of meer ondervraagd. De vragen gingen over hun opleidingsbeleid, de verschillende vormen van bedrijfsopleidingen die ze aanbieden en de daarvoor gemaakte kosten. In het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven met 10 tot 50 werknemers, middelgrote bedrijven met 50 tot 250 werknemers en grote bedrijven met meer dan 250 werknemers.

 

Gerelateerde artikelen