CSDDD dwingt voedselbedrijven tot investeringen

CSDDD in foodsector

De recente goedkeuring van de EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) brengt veranderingen met zich mee voor Nederlandse bedrijven in de voedselsector. De richtlijn legt de nadruk op duurzaamheid en verantwoord ondernemen, en zal impact hebben op hoe bedrijven in de voedselindustrie opereren. Darvoor zijn investeringen nodig in de foodsector. Dat schrijft de engelstalige website voor de Europese voedingssector FoodNavigator

  • CSDDD dwingt tot transparantie en verantwoordelijkheid in bedrijfsvoering.
  • Uitdagingen bij implementatie vereisen investeringen in systemen en processen.
  • Samenwerking cruciaal voor duurzaam succes in de voedselindustrie.

De CSDDD streeft naar een transparantere en verantwoordelijkere benadering van bedrijfsvoering, met name met betrekking tot milieu-, sociale en governancekwesties. Voor Nederlandse voedselbedrijven betekent dit dat ze hun toeleveringsketens moeten evalueren en verantwoordelijkheid moeten nemen voor eventuele negatieve gevolgen voor mens en milieu.

Due diligence-processen vereist voor risicobeheer

Een van de belangrijkste aspecten van de CSDDD is de vereiste voor bedrijven om due diligence-processen toe te passen om risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu, en governance te identificeren, te voorkomen en aan te pakken. Dit dwingt bedrijven om nauwlettend toe te zien op hun toeleveringsketens. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Uitdagingen bij implementatie

Experts wijzer er op dat de implementatie van CSDDD bedrijven dwingt tot investeren in systemen en processen om aan de nieuwe vereisten te voldoen. Dit omvat mogelijk het opzetten van monitoring- en rapportagesystemen, het trainen van personeel en het herzien van bestaande bedrijfspraktijken.

Samenwerking essentieel

Voedselbedrijven zullen moeten samenwerken met toeleveranciers en andere belanghebbenden om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dit kan onder meer het aangaan van samenwerking met boeren, producenten en NGO’s inhouden om gezamenlijke oplossingen te vinden voor complexe problemen. Daarnaast kan het naleven van de CSDDD hen helpen om nieuwe markten aan te boren en het vertrouwen van consumenten en investeerders te winnen.

Gerelateerde artikelen