Controlerend accountants moeten zich extra bewijzen

Het NBA-bestuur heeft besloten tot een nieuwe verplichte kennistoets in 2022. De kennistoets is bedoeld voor openbaar accountants, intern en overheidsaccountants die werkzaamheden (gaan) verrichten voor de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening in het jaar 2022 en 2023.

Aanvullend voor intern accountants geldt de verplichting alleen wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

In maart 2022 stelt de NBA een oefentoets beschikbaar. Aan de hand van de oefentoets krijgen leden een indicatie in hoeverre verdere voorbereiding op de kennistoets 2022 gewenst is. 

 

Gerelateerde artikelen