Consultatie wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID II)

Het ministerie van Financiën is gestart met de publieke consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de herschikte richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID II). Deze richtlijn vervangt zijn voorloper die vanaf eind 2007 de verlening van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten reguleert.

MiFID II heeft tot doel het toezicht- en regelgevingkader voor de markten in financiële instrumenten te versterken teneinde een grotere transparantie te bewerkstelligen, beleggers te beschermen, nog niet gereglementeerde terreinen aan te pakken en ervoor te zorgen dat de toezichthouders over de benodigde bevoegdheden beschikken om hun taken te kunnen vervullen.

Het wetsvoorstel dat MiFID II implementeert in de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat onder meer regels die:
• de geautomatiseerde handel in financiële instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van algoritmes, waaronder begrepen het zogenoemde high frequency trading, reguleren;
• de ordelijke prijsvorming en transparantie bij de handel in grondstoffenderivaten bevorderen en marktmisbruik voorkomen;
• de omvang van de handel in derivaten die buiten gereguleerde en transparante handelsplatformen plaatsvindt, beperken;
• de toegang van mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkten faciliteren;
• de gedragsregels voor beleggingsondernemingen aanscherpen en uitbreiden.

Gerelateerde artikelen