Consultatie handreiking ‘Samenwerking huidige en opvolgende accountant’

De concept handreiking ‘Samenwerking huidige en opvolgende accountant’ is gepubliceerd en ligt ter consultatie, zo meldt de NBA. Deze handreiking vervangt praktijkhandreiking 1108 ‘Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle’.

Per 1 januari 2016 zijn accountantsorganisaties van organisaties van openbaar belang (oob’s) verplicht om te rouleren. Dit ter verhoging van de onafhankelijkheid van de accountant. In het rapport ‘In het publiek belang’ van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep staat in maatregel 5.6 dat een goede en volledige overdracht van informatie aan de opvolgende accountant een belangrijk positief effect heeft op de kwaliteit van de (eerste) controle. De NBA onderschrijft deze maatregel en pleit voor een werkwijze waarbij zowel de toetredend als uittredend accountant verantwoordelijkheid neemt voor een goede transitie. Deze handreiking geeft hier nadere invulling aan.

Deze handreiking beschrijft de verschillende fasen van het overdrachtsproces. Het geeft per fase de acties en aandachtpunten aan vanuit het perspectief van de opvolgende accountant. De focus ligt daarbij op roulatie bij oob’s. Bij niet oob’s vinden bij verschillende opdrachten ook wisselingen van accountants plaats. Uiteraard is ook daar een goede overdracht van belang. Deze handreiking kan ook voor die wisselingen worden toegepast.

• Concept handreiking Samenwerking huidige en opvolgende accountant

Gerelateerde artikelen