Consultatie bescherming zzp’ers en mkb’ers bij financiële diensten en producten

Het ministerie van Financiën wil informatie verzamelen over de effectiviteit en gewenste mate van bescherming van zzp’ers en mkb-ondernemingen bij financiële dienstverlening.

Waar de bescherming van consumenten in de Wet Financieel Toezicht (Wft) consequent geldt voor alle financiële producten en diensten, verschilt de bescherming van kleinzakelijke klanten (zoals zzp’ers en mkb’ers) sterk per financieel product en type klant. Kleinzakelijke klanten worden hierdoor onafhankelijk van hun specifieke kennis en deskundigheid per producttype verschillend beschermd.

Om de effectiviteit en gewenste mate van bescherming in de Wft voor kleinzakelijke klanten van financiële dienstverlening te onderzoeken worden belanghebbenden en deskundigen uitgenodigd te reageren op het consultatiedocument. Het ministerie van Financiën wil met deze consultatie zoveel mogelijk feedback en suggesties ontvangen. De einddatum van de consultatie is 1 oktober 2016. De reacties worden tijdens de consultatie gepubliceerd.

• Kamerbrief consultatie financiële dienstverlening aan kleinzakelijke klanten

Gerelateerde artikelen