Conflict tussen accountants escaleert in procedures

Vier maanden nadat een registeraccountant door de tuchtrechter is berispt vanwege onterechte beschuldigingen tegen een oud-kantoorgenoot, zit hij samen met zijn compagnon, alweer voor de Accountantskamer. Onder meer vanwege valse emails die een medewerker van zijn kantoor heeft gefabriceerd. De accountant is verantwoordelijk voor de gang van zaken op zijn kantoor, en daarmee tuchtrechtelijk aansprakelijk, stelt de klager, dezelfde oud-kantoorgenoot van de vorige keer.

De kwestie is als volgt. De klager, een AA, we noemen hem hier X, heeft zijn accountantskantoor verkocht aan betrokkene en compagnon, Y en Z, maar bleef nog wel werken op de vestiging van het grotere kantoor in Zuid-Holland. X is ook eigenaar van het betreffende pand, dat hij verhuurt aan de firma van Y en Z.

Malversaties

De samenwerking liep compleet spaak.  De AA vertrok. In een email aan klanten werden hij en zijn echtgenote, die ook op kantoor werkte, beschuldigd van financiële malversaties. Y en Z bedoelden ermee dat de AA klanten zou onttrekken aan de onderneming waarvoor ze veel geld hadden betaald. De Accountantskamer oordeelde dat die beschuldigingen niet door de beugel kon. Van die uitspraak loopt hoger beroep.

Valse e-mails

Intussen is er meer gebeurd, vandaar de nieuwe klacht. De BV van het grotere kantoor is leeggehaald, en alle activa en passiva zijn ondergebracht bij de fiscale onderneming van Y en Z. Alle schuldeisers zijn betaald, behalve de klager, die een aanzienlijke huurvordering heeft. Verder belde een medewerker van het grotere kantoor oude cliënten om te horen of ze mee waren gegaan met X en zei er niet bij dat de telefoongesprekken werden opgenomen. Ook stuurde een medewerker (niet duidelijk werd of het om dezelfde ging) e-mails naar klanten op naam van de vertrokken vennoot, om te vragen wat de stand van werkzaamheden was.

Leeghalen BV

Kortom: een indringend en vergaand conflict tussen voormalige collega’s, dat nog wel eens jaren aan juridische procedures in beslag kan nemen. De aangeklaagde RA zei, mede namens zijn vennoot, dat de huur niet betaald is omdat ze menen een fikse vordering te hebben op de klager vanwege het wegtrekken van klanten. De BV was niet leeggehaald om de verhuurder van hun pand dwars te zitten, maar om ‘fiscale redenen’, die tijdens de zitting verder niet aan de orde kwamen.

Oververhitte advocaat

Het bellen van klanten was een initiatief van hun wellicht wat oververhitte advocaat in de civiele procedure.  Die zag er juridisch geen kwaad in. ‘Die wist misschien niet helemaal hoe het met accountants onder elkaar werkt’, bracht de advocaat van beklaagden naar voren. En de e-mails zogenaamd onder de naam van de vertrokken accountant? Dat was een eigen initiatief van de werknemer gebeurd, waar de bazen niet van wisten. Ze hebben hem erop aangesproken en dat was het. De klager heeft aangifte gedaan vanwege identiteitsfraude. Ook die zaak loopt nog. 

‘U kunt het elkaar het leven nog wel vijf tot tien jaar flink zuur maken’, concludeerde voorzitter Werkhoven van de Accountantskamer aan het eind van de zitting.

De uitspraak is over circa 15 weken.

(Zaaknrs. 16/598 en 16/599)

Lees ook:

• RA en AA bestraft na valse beschuldiging van malversaties
• AA wil rectificatie van beschuldiging van ‘malversatie’

[Door: Petra van Walraven/Juridisch Persbureau Zwolle]

Gerelateerde artikelen