Conferentie over evaluatie International Accounting Standards (IAS) in Riga

Op donderdag 25 juni organiseert het Letse voorzitterschap van de Raad van de EU in Riga een conferentie over de evaluatie van de International Accounting Standards (IAS). Bijna 140 accountancyexperts uit lidstaten van de EU en andere landen wereldwijd zullen op de conferentie aanwezig zijn.

Op de agenda staan de toekomst van de internationale verslaggevingsregels in de 28 lidstaten van de EU en de verbetering van de governance van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Ruim tien jaar na de invoering van IFRS heeft de Europese Commissie de impact ervan in de EU laten evalueren. Hieruit blijkt dat ondernemingen en beleggers over het algemeen tevreden zijn over het gebruik van IFRS, omdat ze voor uniformiteit in de verslaggeving zorgen. Verbeteringen zouden geboekt kunnen worden op het terrein van het goedkeuringsproces van verslaggevingsstandaarden.

• An evaluation of the International Accounting Standards (IAS) Regulation to be discussed
• International Accounting Standards (IAS) Regulation: evaluation

Gerelateerde artikelen