Coney publiceert visiedocument Assurance Every Day

Coney heeft het visiedocument ‘Assurance Every Day, For All Relevant Stakeholders’ gepubliceerd. Hierin gaan Pieter de Kok RA en Marco Hill RE in op de ontwikkelingen binnen het business assurance domein en de rol die Coney in dit domein speelt.

“Stakeholders willen steeds meer inzicht én steeds sneller inzicht in de prestaties van ondernemingen. Raden van Bestuur, directieteams en Raden van Commissarissen en Toezicht zoeken naar een nieuwe balans in snelheid, verantwoording en transparantie. Het bewaken van de strategische doelstellingen, kritieke bedrijfsprocessen en transactiestromen is een proces dat steeds meer continu plaatsvindt. Om snel te kunnen schakelen in het business assurance domein moet er een ritme ontstaan tussen de uitvoering van het proces, de controletaken en de auditpraktijk,” aldus Coney.

Gerelateerde artikelen