Concept NBA-handreiking ‘Publicatie Kwaliteitsfactoren’ ter consultatie

De NBA legt vandaag de concept NBA-handreiking 'Publicatie Kwaliteitsfactoren' voor ter consultatie. Deze handreiking geeft aan dat het beschrijven van kwaliteitsfactoren door oob-kantoren voortvloeit uit de bestaande en toekomstige wettelijke verplichtingen voor het transparantieverslag.

Tevens geeft de handreiking een overzicht van de factoren die de kantoren worden verondersteld toe te lichten in het transparantieverslag.

De NBA zal later dit jaar met een voorstel komen hoe de overige accountantsorganisaties invulling kunnen geven aan de maatregel om kwaliteitsfactoren te rapporteren.

Gerelateerde artikelen