Commissie Toekomst Accountancysector vraagt om input

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft haar plan van aanpak gepubliceerd.

Ook stelt de commissie de komende acht weken een online loket open, om inbreng te krijgen voor het onderzoek van de commissie. Dat meldt de NBA. 

Via het online loket kunnen position papers en andere informatie aan de commissie worden aangeboden. Reacties kunnen zowel openbaar als vertrouwelijk aan de CTA worden gezonden. De commissie zal anonieme reacties niet beoordelen. Het loket is tot 22 april 2019 geopend.

In de tweede helft van 2019 komt de CTA met een document met daarin haar eerste analyses en bevindingen. Dat document wordt openbaar geconsulteerd. Planning van de commissie is om eind 2019 met haar eindrapport te komen.

CTA
De Commissie Toekomst Accountancysector is op 1 januari 2019 door minister Hoekstra van Financiën ingesteld, na een aankondiging op de Accountantsdag 2018. Doel van de CTA is om voor eind 2019 “onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn”.

De commissie telt drie leden: prof. mr. Annetje Ottow (voorzitter), prof. dr. Elbert Dijkgraaf en drs. Marlies de Vries RA. 

De NBA voerde op 22 februari voor het eerst overleg met de CTA.

Lees ook: Accountancysector verliest initiatief bij de hervorming

Gerelateerde artikelen