Commentaar NOB op wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings

Naar aanleiding van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings uit de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar zorgen over het mogelijke gebrek aan voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel bij de Belastingdienst en de bevoegde autoriteiten bij het ministerie van Financiën.

De NOB heeft in het algemeen met instemming kennisgenomen van het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings. De NOB meent dat de Richtlijn correct wordt geïmplementeerd in het wetsvoorstel. De NOB ondersteunt het beleid van de regering om internationale fiscale transparantie te betrachten, mede ter bescherming van de voor het Nederlandse vestigingsklimaat zo belangrijke rulingpraktijk.

De NOB uit zorgen op de punten van wederkerigheid en het ontbreken van enige vorm van rechtsbescherming van belastingplichtigen bij het uitwisselen van onjuiste of gekleurde informatie of informatie die bedrijfsgeheimen bevat.

Tenslotte uit de NOB grote zorgen over het mogelijke gebrek aan voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel bij de fiscus en de bevoegde autoriteiten bij het ministerie van Financiën. “Het is in het belang van het Nederlandse vestigingsklimaat om de, naar verwachting toenemende, stroom van geschillen die veroorzaakt worden door de intensivering van uitwisseling van fiscale informatie adequaat en vooral ook tijdig te behandelen,” aldus de NOB.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen