CFO’s verwachten overnamegolf

De onzekerheid onder de CFO’s is het afgelopen kwartaal afgenomen tot het laagste niveau in twee jaar. Bijna de helft van de CFO’s beschouwt de huidige financiële en economische situatie als normaal. Ook over de activiteiten op de M&A-markt zijn de CFO’s positief; ruim 95% verwacht een sterke toename van het aantal transacties op deze markt. Dit blijkt uit de CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

Van de corporate CFO’s beschouwt 46% de huidige economische en financiële situatie als normaal, terwijl dit twee jaar geleden nog minder dan 15% was. Ook zijn de CFO’s optimistischer geworden over de financiële vooruitzichten van hun eigen onderneming. Zo geeft meer dan 50% aan nu optimistischer te zijn dan in het laatste kwartaal van 2014.

Risicobereidheid gestegen

Dit optimisme vertaalt zich ook in de risicobereidheid van de Nederlandse CFO’s. Wilten Smit, managing partner Financial Advisory Services Deloitte: ‘Door de lage rentestanden en de verbeterde economische vooruitzichten is de risicobereidheid gestegen naar het hoogste niveau ooit. Bijna 50% zegt dat nu het juiste moment is om balansgerelateerde risico’s te nemen, zoals hogere investeringsniveaus en strategische acquisities. Ook kunnen we stellen dat het stimuleringsprogramma ‘Quantitative Easing’ van de Europese Centrale Bank een positieve invloed heeft op de huidige economische situatie en het sentiment van de CFO. De crisis is nog niet voorbij maar de economie herstelt zich wel sneller.’

Groei fusie- en overnamemarkt verwacht

Zo’n 96% denkt dat de M&A-activiteiten de komende maanden gaan stijgen. Bijna 45% van de CFO’s verwacht een overname te doen, terwijl 37% juist bedrijfsonderdelen wil afstoten. ‘Deze desinvesteringen duiden erop dat transformatieprocessen bij ondernemingen nog niet ten einde zijn. Ik verwacht dat de M&A-markt in Nederland de komende twaalf maanden verhoogde activiteit zal laten zien, in navolging van de internationale trend’, aldus Smit.

Crisismanagement

Dit kwartaal is de CFO tevens gevraagd naar het thema crisismanagement. Ruim 30% verwacht dat hun organisatie de komende twee jaar te maken krijgt met een crisis. Vooral voor incidenten die het bestaan van het bedrijf bedreigen en voor complexe incidenten die zorgen voor systeemstoringen wordt gevreesd, gevolgd door cyberaanvallen en fraude. Verder blijkt dat bijna 30% van de CFO’s verantwoordelijk is voor het managen van crises. Gerrie Lenting, partner Deloitte en expert Crisis Management, vertelt: ‘Crisismanagement is een verantwoordelijkheid van de gehele boardroom en dient ook door de gehele board gemanaged te worden. Ieders expertise is belangrijk om de reputatieschade uiteindelijk zoveel mogelijk te beperken.’

Gerelateerde artikelen