CFO van buiten Natasja Baroch brengt diversiteit bij BDO

Accountantsorganisatie BDO heeft diversiteit als een van zijn speerpunten. De nieuwe CFO is registeraccountant maar heeft ook jaren buiten de sector gewerkt.

BDO Nederland maakte onlangs bekend dat Natasja Baroch is benoemd tot CFO en COO. Ze is het derde lid van de raad van bestuur naast CEO Dick den Braber en Erik Peeters van wie ze de CFO/COO-portefeuille overneemt. Peeters heeft voortaan de rol van Chief Quality Officer en daarmee verantwoordelijk voor verdere versterking van de kwaliteit binnen BDO.

Lees ook: Zo creëer je een diverse cultuur

Baroch begon haar loopbaan in de accounting, ze werkte onder meer bij Deloitte en KPMG, maar heeft de afgelopen vijftien jaar uitgebreide ervaring daarbuiten opgedaan. Ze was businesscontroller bij Oxxio en interim manager in de zorg. De afgelopen vijf jaar was ze werkzaam als lid van de raad van bestuur bij zorginstelling Zuidwester.

Natasja Baroch brengt andere inbreng

Daarmee brengt ze een blik van buiten en diversiteit aan de top van BDO. CEO Den Braber en CQO Peeters werken beiden namelijk al meerdere decennia voor de organisatie. “Vanuit de overtuiging dat diversiteit meerwaarde biedt, heeft men bewust gekozen voor iemand van buiten de organisatie, die al bestuurlijke ervaring heeft”, zegt Baroch in het persbericht over haar benoeming. “Een andere achtergrond zorgt voor nieuwe invalshoeken en oplossingen. Daarnaast ben ik natuurlijk ook nog eens een vrouw en dat brengt sowieso een andere inbreng met zich mee.”

Diversiteit speerpunt BDO

Voor BDO is diversiteit al enige tijd een speerpunt. De raad van commissarissen constateerde in het transparantieverslag 2017 al dat de diversiteit aan de top ‘helaas nog te beperkt’ was. De organisatie was ervan overtuigd dat die zich alleen kan ontwikkelen met diverse leiders en medewerkers.

Vrouwen naar de top

Er werd besloten dat het onderwerp in 2018 structureel meer aandacht zou krijgen. ‘Vrouwen naar de top’, was het motto. Er kwam een projectplan en er werden discussiesessies georganiseerd. “Er is voldoende diversiteit binnen BDO om de concurrentiepositie te versterken, aantrekkelijk te blijven voor de arbeids- en afzetmarkt, invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het versterken van kwaliteit en innovatie om duurzaam te kunnen blijven ontwikkelen en bestaan”, luidde de doelstelling. De benoeming van Baroch lijkt het grootste resultaat van het beleid tot nu toe.

[avg-advertorial slug=”vergroot-de-effectiviteit-van-jouw-leiderschap”]