CFO Bisdom Haarlem: “Inkomsten parochies uit collecte, schenking en vastgoedbeheer worden bedreigd”

Thom van der Steen, de CFO van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, onthult cruciale inzichten over financieel management in de Katholieke Kerk in een exclusief interview met CFO.nl. Van der Steen's overstap van het bedrijfsleven naar de Moederkerk werpt nieuw licht op de uitdagingen en strategieën waarmee het Bisdom wordt geconfronteerd te midden van een voortdurende krimpende markt.

In een wereld waarin de kerkgemeenschappen sinds de jaren '60 gestaag krimpen, staat CFO Van der Steen voor de uitdaging om de financiële toekomst van het Bisdom en zijn 130 parochies veilig te stellen. De inkomsten van deze parochies, die voornamelijk afkomstig zijn uit collectes, schenkingen en vastgoedbeheer, worden echter bedreigd door een voortdurende daling van het aantal kerkgangers. Daarover schrijft de website CFO.nl in aanloop naar het Paasweekeinde.  

  • Het Bisdom Haarlem-Amsterdam geconfronteerd met een voortdurende daling van inkomsten door een afnemend aantal kerkgangers.
  • Strategieën zoals samenwerking tussen parochies en herbestemming van vastgoed worden ingezet om de financiële toekomst van het Bisdom veilig te stellen.
  • CFO Thom van der Steen benadrukt het belang van een evenwichtige aanpak waarbij zowel financiële als menselijke aspecten in overweging worden genomen.

Om het hoofd te bieden aan deze trend van krimp en verlies, heeft het Bisdom een strategie ontwikkeld om parochies aan te moedigen tot meer samenwerking en vitaliteit. Deze aanpak richt zich niet alleen op financiële overwegingen, maar kijkt ook naar de bredere maatschappelijke rol van parochies en hun impact op de gemeenschap. [Artikel gaat verder na de volgende alinea] 

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

Sturen op groei?

Terwijl de markt krimpt, heeft Van der Steen als CFO te maken met de uitdaging om te sturen in een omgeving die gekenmerkt wordt door verlies en demografische onzekerheid. Ondanks beperkte mogelijkheden voor groei, blijft het Bisdom zich richten op het versterken van zijn positie door strategische herstructurering en kostenbesparende maatregelen.

De menselijke maat

Naast financiële overwegingen moet de CFO ook rekening houden met de menselijke aspecten van het Bisdom. Demografische veranderingen en culturele verschillen spelen een cruciale rol in de besluitvorming, waardoor een evenwichtige aanpak noodzakelijk is om zowel de gelovigen als de financiële gezondheid van het Bisdom te waarborgen.

Stip op de horizon

Met de vooruitzichten op verdere krimp en sluiting van kerken in het verschiet, blijft het Bisdom streven naar een duurzame toekomst door samenwerking te bevorderen en nieuwe kansen te verkennen, zoals het aantrekken van anderstalige gelovigen. Dit alles met het uiteindelijke doel om de missie van de Kerk voort te zetten in een snel veranderende wereld.