CBS: Nederlands record handel aardolieproducten

Nog nooit werden er zoveel aardolieproducten als benzine, diesel en stookolie via Nederland verhandeld als in 2015. Zowel de in- als de uitvoer namen toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een artikel over de oliestromen in de Nederlandse economie naar aanleiding van de recente dalingen van de olieprijzen.

Vorig jaar werd 94 miljard kilo aan aardolieproducten ingevoerd, tegen 66 miljard kilo in 2007. De uitvoer steeg in diezelfde periode van 75 miljard naar 110 miljard kilo. Dit is inclusief wederuitvoer en doorvoer.

De binnenlandse productie en het verbruik van aardolieproducten stegen veel minder hard. De stijging van de invoer kwam dan ook vooral ten goede aan de internationale handel, in de vorm van wederuitvoer of doorvoer. Het gaat hier over geraffineerde aardolieproducten. Ruwe aardolie is buiten beschouwing gelaten.

De toegenomen handel in olieproducten via Nederland valt samen met de groei van het aantal raffinaderijen in het Midden-Oosten en het verre oosten en sluiting van raffinaderijen in Europa. Ook wordt de handel beïnvloed door de sterke prijsbewegingen van ruwe olie. De opslag van aardoliegrondstoffen is in Nederland de laatste decennia naar recordhoogte gestegen. Hoewel ook andere factoren een rol spelen, is bij relatief lage prijzen doorgaans sprake van een grotere vraag naar opslag. Handelaren anticiperen op deze manier op hogere prijzen.

Wereldhandel

Wereldwijd importeerde alleen Singapore in 2014 meer olieproducten dan Nederland. Net als Nederland is Singapore een belangrijk knooppunt in de oliehandel. De Nederlandse invoer van aardolieproducten is hoger dan bijvoorbeeld die van Frankrijk en Duitsland samen, blijkt uit het jaarrapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA).  Binnen de OECD kende Nederland bovendien verreweg de sterkste groei van de handel in olieproducten. Sinds 2000 verdubbelde de Nederlandse invoer. Wat export betreft voeren alleen de VS en Rusland nog meer uit dan Nederland.

Meer aardolieproducten uit Rusland

Het Russische aandeel in de totale invoer van aardolieproducten steeg sterk sinds 2010. Vorig jaar kwam 27 procent van de invoer van aardolieproducten in Nederland uit Rusland, meer dan welk land dan ook. Vijf jaar eerder was dit nog 13,8 procent. Ook uit België wordt veel ruwe aardolie verwerkt tot aardolieproducten en uitgevoerd of doorgevoerd naar of via Nederland. De stijging van ingevoerde aardolieproducten uit Rusland betreft vooral zware stookolie. Dit is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Stookolie was in 2015 goed voor ruim twee derde van de ingevoerde Russische aardolieproducten. In Rotterdam wordt deze Russische stookolie vaak in lege Saoedi-Arabische olietankers geladen met Singapore als bestemming. Van daaruit wordt de stookolie verder gedistribueerd, waarna de tankers weer worden geladen met Arabische ruwe aardolie. Singapore is na Duitsland de belangrijkste uitvoerbestemming, op de voet gevolgd door België.

 Oliestromen in de Nederlandse economie

Gerelateerde artikelen