CBS: Minder administratieve dienstverleners failliet

Het aantal uitgesproken faillissementen onder de administratieve dienstverleners, waaronder accountants, daalde in het tweede kwartaal met ruim 60 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Er gingen nu 8 bedrijven failliet tegen 21 vorig kwartaal, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gemiddeld aantal failliete bedrijven ligt in de eerste helft van 2015 met gemiddeld 15 per kwartaal nog wel iets hoger dan in 2014.

Bij de rechtskundige dienstverleners is het aantal faillissementen, net als het aantal bedrijven, standaard een stuk lager. Er gingen het afgelopen kwartaal slechts 3 rechtskundige dienstverleners failliet, evenveel als in het eerste kwartaal van 2015. Ten opzichte van 2014 is er sprake van een forse daling: toen gingen er per kwartaal gemiddeld nog 8 rechtskundige dienstverleners failliet.

Aan het begin van het tweede kwartaal van 2015 waren er ruim 30.000 bedrijven in de administratieve dienstverlening en ruim 16.000 in de rechtskundige dienstverlening.

Ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening verwachten per saldo een verbetering van het economisch klimaat, maar volgens hen zal de omzet daar niet van profiteren. Per saldo verwacht één op de vijf ondernemers een omzetdaling. Dat is een verslechtering ten opzichte van vorig kwartaal. In vergelijking met vorig jaar is dit wel een verbetering. Toen waren nog meer ondernemers negatief in hun verwachting voor de omzet in het derde kwartaal. De personeelssterkte zal naar verwachting toenemen. Ondernemers die een stijging of daling van de tarieven verwachten, houden elkaar precies in evenwicht.

Gerelateerde artikelen