CBS: Gestage groei Nederlandse economie

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het is daarmee voor het achtste kwartaal op rij dat de economie groeit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers vrijdag bekendmaakte, werd de groei breed gedragen. Zowel consumptie, investeringen en export leverden een positieve bijdrage.

Er zijn nu acht kwartalen achter elkaar met groei. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 kwam de groei uit op 1,4 procent. De daling van de aardgaswinning had een negatief effect op de groei van ongeveer 0,7 procentpunt.

Economie groeit met 1,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het eerste kwartaal 1,4 procent groter dan in het eerste kwartaal van 2015. Deze groei is vooral te danken aan een hogere uitvoer en meer investeringen.

Meer geïnvesteerd in woningen en auto’s

Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben fors meer besteed aan vrachtwagens, opleggers, vliegtuigen en overig wegvervoer. Daarnaast hebben ze ook meer uitgegeven aan personenauto’s. Ten slotte hebben bedrijven ook meer geïnvesteerd in computers en software dan een jaar geleden. Dit is in lijn met het positieve ondernemersvertrouwen. Dat bereikte aan het begin van het eerste kwartaal het hoogste niveau in vierenhalf jaar.

Vooral meer transportmiddelen uitgevoerd

De uitvoer groeide in het eerste kwartaal van 2016 net zo hard als in het vierde kwartaal van 2015. Wel groeide de uitvoer van Nederlands product het afgelopen kwartaal minder sterk dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Nederlandse bedrijven exporteerden beduidend meer transportmiddelen dan een jaar eerder. De export van gas, machines en apparaten kromp daarentegen. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.
De invoer van goederen en diensten groeide ook dit kwartaal harder dan de uitvoer. Nederland voerde bijvoorbeeld meer elektrotechnische machines en aardolieproducten in. Het saldo van in- en uitvoer droeg daardoor negatief bij aan de groei.

Consumenten besteden vooral meer aan diensten

Consumenten hebben in het eerste kwartaal ook meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca, recreatie en cultuur. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Daarnaast gaven consumenten meer uit aan elektrische apparaten, voedingsmiddelen en aan de inrichting van hun woning. Het consumentenvertrouwen is na februari 2015 bijna onafgebroken positief geweest. De consumptie van buitenlanders in Nederland ten slotte lag ook flink hoger dan een jaar eerder, mogelijk doordat Pasen dit jaar in maart viel.

Bouwnijverheid groeit, delfstoffenwinning krimpt fors

De productie van de delfstoffenwinning kromp fors door de productiebeperkingen die begin 2015 zijn opgelegd. Daarentegen groeiden de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening in het eerste kwartaal weer sterk. Binnen de zakelijke dienstverlening is vooral de productie van de uitzendbranche en adviesbureaus hoger. Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Met name de productie van transportmiddelen groeide aanzienlijk.

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op vrijdag 24 juni. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Deze herberekening heeft niet geleid tot andere groeicijfers van de voorgaande kwartalen.

Gerelateerde artikelen