CBS: Economie verbetert verder

Het economisch beeld in Nederland is deze maand verder verbeterd. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van zijn eigen conjunctuurbarometer. Alle indicatoren waarmee het CBS de stand van de economie bepaalt, doen het momenteel beter dan hun langjarig gemiddelde.

Consumenten en producenten positief

Consumenten zijn in september een stuk positiever dan in augustus. Ze oordelen vooral positiever over het economisch klimaat. Daarnaast neemt ook de koopbereidheid toe. Het vertrouwen van producenten in de industrie veerde in september weer op en herstelde deels van de forse daling in augustus. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen liggen boven hun langjarig gemiddelde.

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien

Het volume van de goederenexport was in augustus 3,7 procent groter dan in augustus 2015. De stijging is wat kleiner dan in de voorgaande maand. In augustus groeide vooral de export van machines en apparaten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder.

In juli 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,3 procent groter dan in juli 2015. De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen.

Consumenten hebben in juli 2,2 procent meer uitgegeven dan in juli 2015. De groei is groter dan in juni. Consumenten gaven in juli vooral meer uit aan duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s. Verder lagen ook de bestedingen aan voeding, motorbrandstoffen en diensten hoger dan een jaar eerder.

Productie industrie groeit gestaag door

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,2 procent hoger dan in augustus 2015. De stijging is wat kleiner dan in juli. Al elf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus het sterkst.

Laagste aantal faillissementen in 8 jaar

In september 2016 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in augustus. Hiermee blijft het aantal voor zittingsdag gecorrigeerde faillissementen op het laagste niveau in ruim 8 jaar.

Arbeidsmarkt verbetert verder

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid in de afgelopen maanden sterk. In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5 procent.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 35 duizend toegenomen. Vooral het aantal banen voor uitzendkrachten steeg. Ook in de handel en horeca trok de werkgelegenheid aan. Daarnaast steeg het aantal vacatures met 5 duizend.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er gemiddeld 9.974 duizend banen. Het aantal banen groeit nu al negen kwartalen op rij. Vanaf het eerste kwartaal van 2014 zijn er in totaal bijna 225 duizend banen bijgekomen.

Het aantal uitzenduren stijgt weer. In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4 procent. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe in het tweede kwartaal.

Economie groeit verder

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2016 verder gegroeid. Ook volgens de tweede berekening komt de economische groei uit op 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

De omvang van de Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 2,3 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2015. Het tweede kwartaal had in 2016 twee werkdagen meer dan in 2015. Gecorrigeerd hiervoor was de groei op jaarbasis 1,8 procent.

Gerelateerde artikelen