CBS: Aantal ondernemers verder toegenomen

Het aantal ondernemers in Nederland is vorig jaar opnieuw toegenomen. In totaal kwamen er in 2014 ruim 65.000 bedrijven bij. In het eerste kwartaal van 2015 kwamen er bijna 12.000 bedrijven bij. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland. Dit blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken. Deze ontwikkeling is al langer gaande. Sinds 2010 is het aantal kleine bedrijven (1 tot 50 werkzame personen) sterk toegenomen. Het aantal bedrijven in midden- (50–250) en grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) is juist afgenomen. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Minder grote bedrijven, meer kleine

De groei van het aantal bedrijven in de periode 2010-2015 komt geheel voor rekening van het kleinbedrijf en dan vooral door het groeiende aantal eenmanszaken. Dit soort bedrijven, waarbij bij  het overgrote deel alleen de eigenaar werkzaam is,  is met ruim 225.000 toegenomen sinds 2010. Vooral hierdoor is het aantal bedrijven met slechts 1 werkzame persoon met 30 procent toegenomen tot ruim 1,1 miljoen. Het aantal bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen,  is in deze periode nagenoeg constant gebleven. In de groep bedrijven met 10 tot 50 werknemers was er een kleine afname van het aantal bedrijven. In zowel het midden- als grootbedrijf is het aantal bedrijven met circa 5 procent afgenomen. Het gaat om een afname van circa 750 bedrijven, op een totaal aantal van bijna 14.000.

Meer bedrijven in zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs

In de afgelopen vijf jaar zijn er veel bedrijven bijgekomen in de zakelijke dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs. In de zakelijke dienstverlening  zijn er veel organisatieadviesbureaus als eenmanszaak bijgekomen. Deze groep kent al jaren een sterke toename, waren er in 2010 nog geen 40.000, begin 2015 zijn het er ruim  55.000. De groei zit in de gezondheidszorg geconcentreerd bij paramedische praktijken (plus 23.000) en thuiszorg (plus 7.000). Belangrijke dragers van de groei in het onderwijs zijn sportonderwijs en studiebegeleiding.  Bij de landbouw,  verhuur in onroerend goed is sprake van een lichte teruggang in het aantal bedrijven.

Meer webwinkels

In 2014 is het aantal webwinkels met ruim 5.000 toegenomen tot bijna 30.000. Sinds 2010 zijn er bijna 17.000 webwinkels bijgekomen. Door stevige concurrentie, lage toetredings-  en uittredingskosten is de dynamiek in deze branche groot: aan het eind van 2014 zijn 3 op de 10 webwinkels opgericht in datzelfde jaar. Ook zijn ruim 4.000 bedrijven gestopt met hun activiteiten.  Gemiddeld zijn deze bedrijven maar net iets meer dan 2 jaar actief geweest.

Schaalverkleining bij thuiszorg en kinderopvang

Sinds 2010 zijn er veel kleinere bedrijven in de thuiszorg en kinderopvang bijgekomen. In de kinderopvang is er sprake van een daling van het aantal bedrijven met meer dan 50 werkzame personen. Door versoberde kinderopvangsubsidieregelingen is er  – vooral sinds 2011 – een dalende vraag naar kinderopvang. Bij thuiszorg is het aantal bedrijven met meer dan 250 werkzame personen afgenomen en het aantal bedrijven met één werkzaam persoon is meer dan verdubbeld.

Gerelateerde artikelen