CBS: aantal faillissementen verder gedaald

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in augustus nog verder gedaald.

Daarmee blijft het aantal uitgesproken faillissementen historisch laag. Dat heeft mogelijk te maken met de coronasteun van de overheid.

Er zijn in augustus 98 bedrijven failliet verklaard, elf minder dan in juli. Dat aantal is exclusief eenmanszaken, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal uitgesproken faillissementen was in mei 2013 het hoogst met 816 bedrijven en instellingen. Daarna nam het aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef het aantal faillissementen tot halverwege vorig jaar relatief gelijk. Sindsdien is het aantal bankroeten afgenomen. Het aantal uitgesproken faillissementen ligt nu op het laagste niveau in dertig jaar.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans de dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

De handel was de bedrijfstak met de meeste faillissementen in augustus. Dat is ook een van de sectoren met de meeste bedrijven. Relatief gezien gingen in de sector bouwnijverheid de meeste bedrijven failliet.

 

Gerelateerde artikelen