CBb laat uitspraak Accountantskamer over verjaring klacht in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep geoordeeld dat de uitspraak van de Accountantskamer uit april 2014 dat een klacht over een integriteitsrapport verjaard is, in stand kan blijven. De tuchtrechter oordeelde dat de klacht niet-ontvankelijk is. Het CBb is het daarmee eens.

De klacht ging destijds over een integriteitsrapport waarin het handelen van een voormalig wethouder uit Someren centraal stond. Een RA van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) had een rapport opgesteld nadat in 2004 vraagtekens gerezen waren over de rol van toenmalig wethouder Anja Thijs bij een ontwerpwedstrijd over de entree van een recreatiegebied in de gemeente Someren. De klagers verloren de wedstrijd, iets dat mogelijk te wijten was aan partijdigheid van de wethouder. BING oordeelde dat daar geen sprake van was. Tijdens de zitting bij de tuchtrechter in februari 2014 stond alleen de ontvankelijkheid van de klacht centraal. De klacht was namelijk pas in juli 2013 ingediend en dat was volgens de beklaagde meer dan de geldende termijn van drie jaar nadat het rapport is uitgebracht.

De Accountantskamer gaf in februari 2014 al aan zich eerst te buigen over die termijn. Pas als de klacht niet verjaard zou zijn, wilde de tuchtrechter de zaak inhoudelijk behandelen. Aan dat laatste kwam de Accountantskamer niet toe. Het rapport is op 18 juni 2010 bij de klagers binnengekomen. Die zagen deze versie als een concept en meenden dat het definitieve rapport pas in september 2010 uitkwam. De Accountantskamer oordeelde echter dat uit niets bleek dat het rapport van juni een concept betrof. Bovendien gaven ze in juli dat jaar al uitvoerig kritiek op de inhoud van het rapport. De klacht werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verklaart het hoger beroep ongegrond. De Accountantskamer heeft terecht geoordeeld dat appellanten hun klacht meer dan drie jaar na 18 juni 2010 en aldus te laat hebben ingediend.

Gerelateerde artikelen