Cao-lonen in derde kwartaal licht gestegen

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 1,5 procent. Deze toename kwam hiermee net boven de stijging van de consumentenprijzen uit. De hoogste cao-loonstijging deed zich voor in de landbouw, 2,2 procent. In het onderwijs waren de lonen daarentegen 0,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met 1,5 procent ligt de stijging van de cao-lonen, ondanks de groeiende economie, nog steeds onder die van 2016 (1,8 procent). In de eerste drie kwartalen van dit jaar is de toename nog niet boven de 1,5 procent gekomen. De cao-loonstijging ligt in het derde kwartaal nog wel net boven de stijging van de consumentenprijzen (1,4 procent).

Lonen blijven achter in het onderwijs

De lonen in het onderwijs namen in het derde kwartaal af met 0,2 procent. In 2016 deed zich in deze bedrijfstak nog de grootste loonstijging voor (3,9 procent). Nu speelt dat in vier grote onderwijscao’s tot nu toe geen loonsverhoging is afgesproken voor 2017. Ook de verwerking van eenmalige uitkeringen die onderdeel uitmaken van de bijzondere beloningen, speelt een rol. Exclusief bijzondere beloningen stijgen de lonen bij het onderwijs in het derde kwartaal met 0,2 procent.

De hoogste cao-loonstijging deed zich voor in de landbouw (2,2 procent). Dit komt vooral door de loonsverhogingen voor 2017 in de cao’s Glastuinbouw en Dierhouderij.

Bij drie bedrijfstakken (Verhuur en handel van onroerend goed, Openbaar bestuur en overheidsdiensten, Overige dienstverlening) zijn geen ontwikkelingen bekend. Voor het merendeel van de cao’s in deze bedrijfstakken zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Cao-loonstijging bij de overheid lager

Vergeleken met de loonstijging in de particuliere sector (1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,9 procent) zijn de lonen bij de overheid minder toegenomen, namelijk 0,3 procent. Dit komt voornamelijk doordat bij de lopende overheid-cao’s (waaronder ook de cao’s in het onderwijs) in de eerste drie kwartalen van 2017 een lagere loonsverhoging is afgesproken dan in dezelfde periode van vorig jaar. In 2016 deed zich in de cao-sector overheid nog de grootste loonstijging voor (3,4 procent).

Gerelateerde artikelen