BTW-wetgeving: wat is er veranderd?

De nieuwe wet- en regelgeving omtrent de BTW is van kracht. Voor accountants brengt dit een reeks nieuwe regels, vrijstellingen en (buitenlandse) tariefwijzigingen met zich mee.

PwC zet in een overzicht op haar website alle nieuwe regels, vrijstellingen en tariefwijzigingen uiteen.

Digitale diensten

Telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronisch verrichte diensten worden vanaf 1 januari belast in het land waar de afnemer gevestigd is. Eerder werden deze diensten nog belast in het land waar de dienstverrichter is gevestigd. Met deze nieuwe wetswijziging is tevens een nieuwe vereenvoudigingsregeling geïntroduceerd: de Mini-One-Stop-Shop (MOSS). Deze nieuwe regeling moet voorkomen dat aanbieders van digitale diensten zich in iedere lidstaat moeten registreren voor de BTW.

BTW-vrijstelling zorgaanbieders

Aanbieders van zorg voor in een inrichting opgenomen personen konden in 2014 een beroep doen op de BTW-vrijstelling, mits deze aanbieders geen winst beoogden. Met de nieuwe wetgeving is deze vrijstelling voor elke aanbieder van kracht, ongeacht winstbejag.

Koepelvrijstelling

Een voorbeeld van paritaire dienstverlening is advies en ondersteuning van werknemers- en werkgeversorganisaties. Deze dienstverlening valt in 2015 niet langer onder de BTW-koepelvrijstelling. De BTW-koepelvrijstelling gold verleden jaar voor diensten van samenwerkingsverbanden van vrijgestelde btw-ondernemers en/of niet ondernemers. Deze vrijstelling is sinds 1 januari verdwenen, aangezien de overheid vindt dat het de concurrentieverhoudingen verstoort.

Printprijsregeling

De printprijsregeling is met het aanbreken van 2015 komen te vervallen. Hierdoor moeten film- en videoleveranciers voortaan BTW voldoen over de vergoeding die ze werkelijk ontvangen in plaats van over de printprijs. Dit veroorzaakt een hogere BTW-kostenpost voor ontvangers van films en video’s die de BTW niet of niet volledig kunnen aftrekken.

Plafond BTW-compensatiefonds

Er is sinds 1 januari een plafond voor het compensatiefonds dat de BTW op overheidshandelingen en niet ondernemerstaken van provincies en gemeenten compenseert. Dit plafond van 3,1 miljard is alleen van kracht voor de provincies en gemeenten.

Internationale BTW-tariefwijzigingen

Een aantal landen heeft de BTW-tatieven gewijzigd. Luxemburg verhoogt het standaardtarief van vijftien naar zeventien procent. Daarnaast verhoogt het land het eerste, verlaagde tarief van twaalf naar veertien procent en het tweede verlaagde tarief van zes naar acht procent. In Duitsland vallen audioboeken sinds 1 januari onder het verlaagde BTW-tarief van zeven procent. Het tarief is daarmee gelijk aan dat van geprinte boeken.

___________________________________________________________________________________________________
Lees meer vaknieuws voor accountants op AccountantWeek.nl. Vertrouwd, verfrissend en brutaal
AccountantWeek biedt u het laatste vaknieuws en zet iedere dag een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights. Daarnaast krijgt u een verfrissende en brutale kijk op de radicale veranderingen waarmee accountants de komende jaren worden geconfronteerd. 
Word lid van AccountantWeek.nl en profiteer:
– Dagelijks vak- en fiscaal nieuws
– Dagelijks een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights
– Uitnodigingen voor de Accountancy50 en de Nationale Accountancy Awards
– Gratis toegang tot de Financial Systems Beurs, de expo met de beste softwareleveranciers
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten (met PE)
– Opname in AccountantWeek’s Who’s Who – bekeken door 30.000 financieel managers
– Speciale printedities over o.a. Accountant & ICT
Word daarom vandaag nog lid van AccountantWeek, blijf op de hoogte en neem een voorsprong. Maak kans op een luxe weekend voor 2 personen naar Dubai. Meld u nu aan via AccountantWeek.nl
PS Wilt u betrokken zijn bij AccountantWeek als blogger, schrijver of spreker op een evenement? Neem contact op met Jan Bletz via jbletz@accountantweek.nl.
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Gerelateerde artikelen