Brussel komt met nieuwe regels grensoverschrijdende faillissementen

Bedrijven in het nauw krijgen een tweede kans om hun financiële situatie te verbeteren met nieuwe regels voor insolventie, die op 20 mei werden goedgekeurd. Ieder jaar gaan in de EU 1,7 miljoen banen verloren door faillissementen. Met de nieuwe wetgeving voor grensoverschrijdende faillissementen wordt aan bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn maar verder gezond, een andere mogelijkheid geboden om eruit te raken. De plannen omvatten ook maatregelen om bedrijven preventief te helpen.

Van de 200.000 EU-bedrijven die per jaar worden geconfronteerd met faillissement, heeft 50.000 nog schulden in een andere lidstaat wat de juridische afhandeling ingewikkelder maakt. De EU-regels hebben tot doel om deze afhandeling te vergemakkelijken door het duidelijker te maken welke rechtbank het faillissement moet behandelen en te helpen bij de samenwerking over de grenzen heen.

Een belangrijk punt is om te bepalen welke lidstaat de zaak moet starten, wat normaal de staat van vestiging van de onderneming zou zijn. De nieuwe regels proberen ook te voorkomen dat de verschillen tussen de nationale wetgevingen kunnen worden uitgebuit.

 

Gerelateerde artikelen